Subsidiekansen voor ondernemers in Oost-Nederland met slimme & duurzame ideeën

Het Europese subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 stelt vanaf 21 maart 28,5 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve en samenwerkende ondernemers in Gelderland en Overijssel. Het beschikbare budget wordt in 2018 verdeeld over drie subsidieregelingen die mkb-bedrijven stimuleren om meer omzet te halen uit nieuwe en duurzame producten.

Grote R&D-samenwerkingsprojecten

In aanmerking komen projecten waarbij twee of meer onafhankelijke organisaties samenwerken. Hierbij is minimaal één mkb-onderneming betrokken. Per aanvraag geldt een minimumsubsidie van € 350.000 en een maximum van € 2.000.000. Voor deze openstelling is 20 miljoen euro.

Stimuleren proeftuinen

In een proeftuin worden producten, procedés, of diensten getest in een realistische omgeving. Aan de proeftuin doen minimaal twee zelfstandige mkb-ers mee en er worden minimaal twee experimenten verricht, waarbij eindgebruikers worden betrokken. De subsidiemogelijkheden liggen tussen € 200.000 en € 600.000. Voor deze openstelling is 4,6 miljoen euro beschikbaar.

Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten

Twee of meer samenwerkende instanties kunnen subsidie aanvragen voor het tot stand brengen of uitbreiden van samenwerking gericht op mkb-ondernemingen en het stimuleren van mkb- ondernemingen tot valorisatie. De subsidiemogelijkheden liggen tussen € 200.000 en € 500.000.

Voor deze openstelling is 3,6 miljoen euro beschikbaar.

Procedure

Voor de regelingen die nu zijn opengesteld, kunnen het hele jaar aanvragen ingediend worden. Een regeling sluit echter op het moment dat het beschikbare budget op is. De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Een projectvoorstel moet wel een minimaal aantal punten van de deskundigencommissie krijgen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Veranderingen

De regelingen Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten en Stimuleren proeftuinen worden voor het laatst in deze vorm en omvang opengesteld. De regelingen R&D-projecten tot € 50.000 en R&D-samenwerkingsprojecten (MIT) tot € 350.000 worden in 2018 niet onder OP Oost 2014-20120 opengesteld maar als provinciale regeling.

OP Oost 2014-2020

In het Europese subsidieprogramma werken de EU, het Rijk, en de provincies samen aan een slimme en schone economie die zorgt voor duurzame groei en werkgelegenheid. Speerpunten zijn innovatie en koolstofarme economie in de sectoren: High Tech Systemen en Materialen (HTSM), gezondheid (Health), Agrofood en Energie & Milieutechnologie (EMT). Innovatieve ondernemers uit Oost Nederland zijn vooral de doelgroep. Daarnaast wordt de samenwerking met andere ondernemers, kennisinstellingen, en overheden gestimuleerd.

Share Button