Is beleggen in elektrisch rijden interessant?

Er worden steeds meer volledig elektrische wagens geregistreerd in Nederland. Een belangrijke ontwikkeling, want om de CO2-uitstoot terug te brengen in Nederland en om de doelen van het Energieakkoord te kunnen halen is het overstappen op elektrisch rijden van belangrijke invloed. Toch zijn elektrische auto’s niet direct klimaatneutraal, des al niettemin zijn deze wagens uiteindelijk beter voor het milieu. Nederland probeert op verschillende manieren het gebruik van elektrische wagens te stimuleren. Is het dan ook verstandig om te beleggen in elektrische auto’s en zo ja, waarin valt dan te beleggen?

Brandstofvisie verlaagt CO2-uitstoot

Halverwege 2014 werd de Duurzame brandstofvisie met LEF aangeboden door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hiermee zou Nederland een plek in de voorhoede krijgen op het gebied van duurzame mobiliteit. Deze visie zou moeten zorgen voor een realistische visie en een ontwikkeling in de duurzame brandstofvisie voor transport. Elektrisch vervoer is een van de zeven speerpunten die de brandstofvisie rijk is. In de brandstofvisie is vastgelegd op wat voor manier de CO2-uitstoot van vervoersmiddelen teruggebracht kan worden en welke duurzame brandstoffen hiervoor kunnen worden ingezet. Er moet een duurzame brandstofmix komen voor de mobiliteitssector in combinatie met efficiënte vervoersmiddelen om de doelen uit het Energieakkoord te kunnen behalen. Niet alleen het wagenpark moet aangepast worden om de doelen te halen, maar dit kan wel van grote invloed zijn. Daarnaast moet onder andere financiële duurzaamheid de norm worden.

Beleggen in elektrisch

De komende jaren gaat er nog veel veranderen in de autosector. Meer en meer ligt de focus op elektrisch rijden. Om deze reden lijkt het interessant om te beleggen in elektrische wagens. Niet alleen in fabrikanten die elektrische wagens produceren, maar ook in de grondstoffen lithium en kobalt. Vooral in China en West Europa is de ontwikkeling rondom elektrisch rijden interessant voor beleggers, hier is de groei het sterkst. Wel is het een risico voor particuliere beleggers, omdat aandelen zich volatiel gedragen. Toch zijn er ook velen die zeggen dat beleggen in elektrisch rijden nog niet zo interessant is, door de weinige pure players in het veld.

Green Deal elektrisch rijden

In 2013 werd het Energieakkoord gesloten, waarbij al meteen duidelijk was dat de financiering van duurzame energie- en besparingsprojecten een probleem zou worden. Om deze reden sloot de NVB – de Nederlandse Vereniging van Banken – de ‘Green Deal expertisecentrum financiering duurzame energieprojecten’ met de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Op die manier konden knelpunten rondom financiering weg worden genomen. De NVB zorgt niet voor de financiering van projecten, maar zorgt voor het samenbrengen van technische en financiële kennis. Deze kennis deelt het Expertisecentrum met initiatiefnemers van projecten en met potentiële financiers. Op deze manier kunnen ook kleine duurzame-energie-projecten van de grond komen, waardoor er in Nederland meer duurzame energie opgewekt kan worden. Ook om elektrisch rijden te stimuleren zijn er Green Deals afgesloten. Hierbij wordt er gekeken naar hoe de consument bereikt kan worden, zodat niet alleen de zakelijke markt wordt gestimuleerd.

Verder wordt er gericht op het fijnmaziger maken van de laadinfrastructuur. Het aantal laadpalen neemt, samen met het aantal elektrische wagens, toe door de laatste jaren. Van 400 laadpalen eind 2010, 23.876 in 2013 (voor het eerst een flinke toename) naar 113.630 eind 2017. Ook houdt het bedrijf de invoer van tweedehands elektrische auto’s in de gaten. Vooral omdat er elektrische en hybride wagens uit de lease zullen komen.

Toename elektrische personenauto’s

Het aantal elektrische auto’s is wereldwijd toegenomen. Ook in Nederland blijft er een stijging plaatsvinden. Dit blijkt uit data van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In vijf jaar tijd, van 2013 tot en met 2017, vond er een flinke stijging plaats in het aantal registraties van elektrische personenauto’s. Van 4.161 registraties in 2013, naar 21.115 registraties in 2017. Hierbij gaat het om cumulatieve aantallen registraties. Vooral van 2016 op 2017 steeg het aantal registraties, namelijk met 61 procent. Bij het aantal plug-in hybrides was in 2017 een daling in aantallen te zien ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal geregistreerde wagens daalde met 1 procent, naar 98.217. Alsnog zijn er dus een stuk meer plug-in hybrides dan volledig elektrische auto’s, maar er is een verschuiving te zien. In totaal waren er eind vorig jaar 119.332 elektrische en plug-in hybride personenwagens geregistreerd in Nederland.

Uit de data blijkt dat er door het jaar 2017 ook een stijging te zien was in het aantal geregistreerde elektrische auto’s, die stijging zal dan waarschijnlijk ook doorzetten in 2018. Het aantal geregistreerde elektrische auto’s dat er in 2017 bij kwam, bedraagt 2,1 procent van het totaal aantal personenauto’s dat dat jaar werd geregistreerd. De plug-in hybrides daarbij opgeteld, zorgt voor 2,6 procent van het totaalaantal. De populairste personenauto’s in de categorie elektrisch of plug-in hybrides in 2017 zijn allemaal elektrisch; deze beslaan de top 7. Stipt op nummer 1 staat de Tesla S, gevolgd door Model X. Volkswagen Golf staat op de derde plek. Elektrisch neemt daarmee misschien heel langzaam plug-in hybride over.\

Uitstoot CO2 elektrische auto’s

In 2030 mag er volgens het Energieakkoord nog maar 25 megaton CO2 worden uitgestoten door de mobiliteits- en transportsector. Vijf jaar daarna moeten alle nieuwe personenauto’s die worden verkocht CO2-emissievrij kunnen rijden. Na 2035 is het doel om de uitstoot met zestig procent te verminderen ten opzichte van 1990. Met de 25 megaton in 2030 zouden we pas op 17 procent vermindering zitten. Goed dus dat er flink wat beweging zit in de markt van elektrische auto’s. Maar hoeveel beter is het rijden van een elektrische auto met het oog op de CO2-uitstoot? Eenmaal opgeladen en op de weg produceert een elektrische auto geen CO2, dit in tegenstelling tot auto’s op andere brandstoffen. Bij de productie van een elektrische auto, komt echter zo’n 9 ton meer CO2-uitstoot kijken dan bij een auto waar geen batterij in gaat. Ook bij het verkrijgen van de ‘brandstof’ (stroom) van een elektrische auto, komt CO2 vrij.

De mate van CO2-uitstoot die bij het verkrijgen van die stroom komt kijken, hangt af van de stroomsoort waarmee de elektrische auto wordt opgeladen. Welke stroomsoort iemand afneemt, hangt af van het energiecontract. En eigenlijk vooral van de stroommix in Nederland. Hoe meer mensen groen afnemen, hoe groener de mix. Met energie vergelijken is een goedkoop groen contract snel te vinden en steeds meer mensen kiezen dan ook voor groen. Rijdt een auto op groene stroom, dan betekent dit dat er per kilometer 85 procent minder CO2-uitstoot wordt veroorzaakt (niet op de weg, maar tijdens het verkrijgen van de stroom) dan bij een brandstofauto. Grijze stroom zorgt gemiddeld voor 447 gram CO2-uitstoot per kWh, bij groene stroom is dit nog maar 36 gram. Kortom: vanaf het moment van ingebruikname van een elektrische auto, begint het CO2-voordeel. Meer weten over brandstof en invloed op het milieu? Bekijk dan de Brandstofrankings Personenauto’s van Natuur & Milieu.

Share Button