Financiële duurzaamheid moet de norm worden

Om in Europa geleidelijk naar een CO2-arme en uiteindelijk CO2-vrije economie toe te groeien, moet het huidige financiële systeem verduurzamen. Zaken als groene obligaties en fondsen, duurzaam bestuur van financiële instellingen en milieucriteria voor financiële producten moeten de norm, niet de uitzondering worden. Dat stelt een expertgroep die in opdracht van de Europese Commissie de financiering van een efficiënte kringloopeconomie in Europa onderzocht.

De aanbevelingen voor een duurzaam financieel systeem in de EU dienen als basis voor een actieplan dat het EU-bestuur in maart presenteert, als onderdeel van de kapitaalmarktunie.

Om de omslag naar groen te maken, moeten ook investeerders anders gaan handelen. De EU heeft volgens Brussel jaarlijks 180 miljard euro aan extra investeringen nodig om de uitstoot van koolstofdioxide zoals toegezegd met 40 procent terug te brengen in 2030. Het gaat bijvoorbeeld om renovatie en de bouw van duurzame huizen en gebouwen, en het ontwikkelen van groene transportmiddelen.

Dat kunnen overheden niet alleen opbrengen. Daarom moeten er maatregelen komen om het vertrouwen in duurzame investeringen te vergroten en privékapitaal te trekken. Vermogensbeheerders, die vaak op kortetermijnrendement zijn gericht, zouden moeten worden verplicht duurzaamheid in hun beslissingen te laten meewegen.

(ANP)

Share Button