Nederlandse laadpaalexploitant Park ‘n Charge haalt 16,4 miljoen op bij Rabobank om meer elektrische laadpunten te realiseren

Laadpaal exploitant Park ‘n Charge start 2023 met een financiering van 16,4 miljoen euro van Rabobank. Het geld wordt ingezet om het laadnetwerk de komende jaren verder uit te breiden. Park ‘n Charge wil haar netwerk van 6000 laadpunten door heel Nederland met deze financiering in de komende twee jaar meer dan verdubbelen. En dat is hard nodig, want met de duurzame doelstellingen van de Europese Unie zal het aantal laadpalen in Nederland exponentieel moeten toenemen.

Gerwin Hop, oprichter Park ‘n Charge: “Landelijk zijn er in 2030 bijna 2 miljoen laadpalen nodig, waarvan 514.000 in de openbare ruimte. Dit betekent dat er de komende jaren minimaal 500 laadpunten per dag moeten worden geplaatst. Met deze financiering kunnen wij hieraan bijdragen met ruim 75 laadpunten per week.” De Europese Unie wil in 2035 helemaal af van nieuwe auto’s die op fossiele brandstoffen rijden. De Nederlandse overheid hoopt dat doel al in 2030 te bereiken. Dit betekent dat ook het aantal laadpunten de komende jaren flink zal moeten toenemen om al die elektrische kilometers mogelijk te maken.

Nederland moet vaart gaan maken

Om in 2030 alle elektrische voertuigen te kunnen voorzien van stroom moet er nu actie ondernomen worden vindt Park ‘n Charge. Gerwin Hop: “Om de ontwikkeling kracht bij te zetten is het belangrijk dat gemeenten alle laadpaal exploitanten die voldoen aan de kwaliteitscriteria, laadpalen laten plaatsen. Het zogenoemde open-vergunning model. Dit model maakt concurrentie mogelijk en het heeft het bijkomende voordeel dat partijen naast elkaar kunnen werken. Daarnaast zou het proces om tot plaatsing te komen minder complex moeten zijn. Omdat elektrisch rijden een opkomende markt is, zijn laadpaal exploitanten nu nog onderworpen aan een overdaad aan regelgeving. Van smart charging regels tot cyber security en van de leesbaarheid van tekst op de laadpalen tot de kleuren van de lampjes. Vaak wordt het beleid rondom nieuwe markten met de loop der tijd vanzelf eenduidiger, maar die tijd hebben we niet.”

16,4 miljoen

De laadinfrastructuur die Park ’n Charge plaatst is kapitaalintensief en vraagt om significante investeringen. De herfinanciering van eerdere leningen van 6,4 miljoen euro en een groeifinanciering van 10 miljoen euro om nieuwe laadpalen te plaatsen, geeft Park ’n Charge voldoende slagkracht om in te spelen op de behoefte aan een snel groeiend laadnetwerk. “Rabobank maakt zich hard voor de vergroening van Nederland. We dragen als Park ‘n Charge graag samen met deze gevestigde naam bij aan de energietransitie,” aldus Stephan van Dongen, CFO bij Park ‘n Charge.

Rabobank support Energy as a Service 

Rabobank zet zich in om de energietransitie te versnellen. Daarom support de bank ondernemingen die Energy as a Service bieden met een innovatieve financiering, de Rabo Energy Asset Loan (REAL). Hierbij gaat het om bedrijven die energie installaties zoals laadpalen, warmtepompen, zonnepanelen en batterijen niet verkopen, maar verhuren of exploiteren. Ondernemingen zoals Park ‘n Charge bieden consumenten toegang tot laadpalen zodat zij hun elektrische voertuig kunnen opladen. Soortgelijke investeringen zijn voor consumenten vaak nog te duur, maar door dit als dienst te bieden, is de energietransitie iets waar iedereen aan mee kan doen. “Door ondernemingen als Park ‘n Charge te steunen, willen wij Energy as a Service op de kaart zetten en de energietransitie toegankelijk maken voor iedereen,” aldus Ronald Linthorst, Deal Captain REAL bij Rabobank.

Share Button