Eerste € 500 miljoen voor ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds

Institutionele beleggers zijn voor ruim € 500 miljoen ingestapt in het ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatiefonds. Het duurzame obligatiefonds van a.s.r. vermogensbeheer werd in juli 2017 opgericht en belegt wereldwijd in bedrijfsobligaties en andere vastrentende waarden in euro’s, met minimaal een BBB rating.

De beleggingen in het ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds voldoen aan de strenge duurzaamheidscriteria van a.s.r. Door een participatie in dit fonds geven institutionele beleggers een duidelijke en bewuste invulling aan het ESG-profiel van hun beleggingen. Het fonds mag beperkt afwijken van de benchmark, onder meer om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Het beleggingsbeleid is er tevens op gericht om over een periode van drie jaar een rendement te behalen dat per jaar minimaal gelijk is aan het rendement van de benchmark.

Het duurzaamheidsbeleid voor de vastrentende portefeuilles van a.s.r. bestaat uit positieve selectie, uitsluitingen, actief stembeleid en engagement. Positieve selectie betekent dat er meer belegd wordt in bedrijven die op duurzaamheid hoog scoren. a.s.r. vermogensbeheer is ervan overtuigd dat duurzame beleggingen op langere termijn een beter rendement behalen. Bedrijven die met name actief zijn in niet-duurzame activiteiten worden uitgesloten, zoals bijvoorbeeld productie, handel en distributie van wapens, nucleaire energie, tabak, en de gokindustrie. Verder moeten de bedrijven waar het fonds in belegt voldoen aan internationale conventies op het gebied van mensen- en arbeidsrechten.

Jack Julicher, directeur Beleggingen a.s.r.: ‘De instroom van € 500 miljoen in het ASR ESG IndexPlus euro bedrijfsobligatiefonds laat zien dat beleggers geloven in ons duurzaamheidsbeleid en is ook een bewijs voor onze sterke nummer 1 positie in de Eerlijke Verzekeringswijzer. Naast onze vastgoedfondsen en het hypotheekfonds bieden we institutionele beleggers nu ook deze aantrekkelijke beleggingscategorie, die bijdraagt aan de spreiding van hun beleggingsportefeuille.’

Het ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds is het eerste fonds in de nieuwe lijn ESG-fondsen die a.s.r. vermogensbeheer introduceert. Deze institutionele ESG IndexPlus fondsenlijn sluit goed aan bij de behoefte van institutionele beleggers aan producten waarbij ze op een duurzame manier hun beleggingsportefeuille kunnen inrichten en die slechts beperkt afwijken van de benchmark.

De Eerlijke Verzekeringswijzer heeft onlangs haar jaarlijkse beleidsonderzoek gepresenteerd, waar a.s.r. weer een sterke nummer 1 positie heeft behaald. De Eerlijke Verzekeringswijzer onderzoekt twee dingen: wat hebben verzekeraars in hun beleid vastgelegd over beleggingen, en hoe is de praktijk? Kijk voor meer informatie op https://eerlijkegeldwijzer.nl/verzekeringswijzer/.

Share Button