CBRE Global Investors lanceert Europees impact woningfonds met toezeggingen ter waarde van EUR 465 miljoen

CBRE Global Investors, een van ’s werelds grootste vermogensbeheerders, kondigt vandaag de eerste closing aan van het CBRE European Residential Impact Fund (“ERIF” of “het Fonds”). Het Fonds belegt in betaalbare huurwoningen voor middeninkomens, met een hoge duurzaamheidsscore en een goede kwaliteit, in 15 Europese steden. De huren voor zittende huurders zullen inflatie volgend zijn (zij het dat huurverhoging bij wet kan worden beperkt of slechts met aanzienlijke vertraging is toegestaan) waardoor het Fonds zeer interessant is voor institutionele beleggers die zoeken naar een lange termijn investering met een gezond laag risicoprofiel. Het Fonds heeft een startkapitaal van EUR 465 miljoen bijeengebracht door vier Europese institutionele beleggers.

Paul Oremus, fondsmanager van het Europese impact woningfonds: “Met dit fonds zullen we een leidende rol gaan spelen in het mobiliseren en faciliteren van institutioneel geld naar maatschappelijk verantwoorde activiteiten met investeringen in betaalbare, duurzame en kwalitatief goede woningen. Tevens willen we met onze investeringen bijdragen aan meer inclusieve steden terwijl we tegelijkertijd rekening houden met de behoeften van lokale gemeenschappen.”

ERIF is een open-end, pan-Europees Luxemburgse SICAV-SIF die openstaat voor gekwalificeerde beleggers uit EMEA, Noord-Amerika en Azië met de ambitie om in de komende drie tot vijf jaar uit te groeien tot een omvang van EUR 3 miljard bruto waarde van activa (GAV). Het Fonds wil ESG-impact realiseren door betaalbare, kwalitatief goede en duurzame huurwoningen met uitgebreide dienstverlening te bieden aan huishoudens met een middeninkomen in grote stedelijke gebieden in de top 15 Europese steden en in geselecteerde middelgrote steden. Het Fonds zal de kracht van CBRE’s marktleidende, bestaande Europese platform aanwenden.

Het Fonds zal gebruikmaken van het uitgebreide, eigen ESG Impact Framework dat in samenwerking met The Good Economy, een externe adviseur op het gebied van sociale impact, is ontworpen. De kerndoelen van het Fonds zijn afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN door acquisities te doen in binnenstedelijke multifunctionele gebieden in de particuliere huursector (PRS). Naast het hoofddoel betaalbaarheid, omvatten de selectiecriteria voor ESG-effecten energie-efficiëntie, de nabijheid van openbaarvervoersknooppunten, voorzieningen en toegang tot groene ruimte. Potentiële beleggers dienen bij het nemen van een beleggingsbeslissing echter rekening te houden met alle doelstellingen van het Fonds zoals beschreven in het plaatsingsmemorandum. De lokale transactieteams van CBRE Global Investors blijven gebruik maken van de succesvolle, op onderzoek gebaseerde aanpak die het bedrijf van oudsher volgt bij het identificeren van strategische investeringen in de top 15 van Europese stedenmarkten met gunstige demografische trends. Het Fonds werkt momenteel aan een actieve en groeiende lijst van mogelijke investeringen die, als deze succesvol kunnen worden afgerond, door het Fonds zullen worden verworven.

De eerste closing in het Fonds valt samen met enorme tekorten aan betaalbare huurwoningen van goede kwaliteit. Een aspect dat door het Urban Land Institute (ULI) is gedefinieerd als het concurrentievermogen van steden, de economische prestaties, gezondheid, welzijn en de levenskwaliteit van hun inwoners. Het tekort is vooral acuut in het middensegment met veel huishoudens die niet in aanmerking komen voor sociale huisvesting maar desalniettemin moeite hebben de markprijzen te betalen.

Foto: Paul Oremus, Fund Manager CBRE European Residential Impact Fund

Share Button