Nieuw ASN Biodiversiteitsfonds maakt herstellen van de natuur rendabel

Partner

ASN Impact Investors lanceert vandaag het ASN Biodiversiteitsfonds, gericht op herstel en bescherming van biodiversiteit. Het fonds investeert in projecten en initiatieven die een meetbare positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Met dit eerste Nederlandse beleggingsfonds in biodiversiteitsherstel voor particuliere beleggers, bewijst de vermogensbeheerder dat financieel rendement kan samengaan met natuurherstel.

Bas-Jan Blom, directeur ASN Impact Investors: ‘We introduceren dit fonds omdat ‘gewoon’ duurzaam beleggen niet ver genoeg gaat. Zelfs de meest duurzame beursgenoteerde bedrijven brengen onderaan de streep schade toe aan de biodiversiteit. Terwijl bescherming en herstel hiervan noodzakelijk is en juist economische waarde kan opleveren. De financiële sector is dringend toe aan een transitie. Daarom dagen wij de sector uit. Met het ASN Biodiversiteitsfonds zetten we biodiversiteit neer als nieuwe asset categorie. Vanuit de overtuiging dat financieel rendement kan samengaan met herstel van biodiversiteit.’

Van duurzame boslandbouw tot tech scale-up

Het nieuwe fonds is Euronext genoteerd en richt zich op vier sectoren: duurzame bosbouw, boslandbouw, duurzame zeeën en visserijen, en ecotoerisme. Voorbeelden van beleggingen zijn in boslandbouw in het Amazonegebied, alternatieve zuivel die bijdraagt aan bodemherstel in Australië en een scale-up bedrijf dat wereldwijd met innovatieve technologieën de aquacultuur verduurzaamt.

Natuurlijk én financieel rendement

ASN Impact Investors streeft ernaar om met elke miljoen euro in het ASN Biodiversiteitsfonds rond de 230 hectare op land of zee te herstellen tot een gezond ecologisch evenwicht. Tegelijkertijd wil ASN met het fonds nieuwe ‘groene’ werkgelegenheid creëren, die niet ten koste gaat van de natuur en bijdraagt aan de welvaart van lokale gemeenschappen. Dankzij een zorgvuldige selectie biedt het fonds beleggers naast duurzame impact ook financieel rendement. Blom: ‘Wat we nu gaan doen, is volledig nieuw in de sector. Daarom zijn we bij aanvang voorzichtig met de inschatting van het risico en het rendement.’

Enorme groeipotentie

Met het ASN Biodiversiteitsfonds streeft ASN Impact Investors naar een omvang van honderden miljoenen euro’s. Dat past volgens Bas-Jan Blom bij de ambitie om in 2030 met het totaal van alle beleggingen een netto positief effect te hebben op biodiversiteit. Blom: ‘De markt is nu nog klein, de spelers die hierin vooroplopen zijn veelal nog niet beursgenoteerd. Maar hun groeipotentie is enorm en met ons geld bouwen ze mee aan de economie van de toekomst.’

Share Button