ASN Biodiversiteitsfonds investeert 2,3 miljoen dollar in eco.business Fund voor behoud biodiversiteit

Partner

Het eco.business Fund heeft een investering van 2,3 miljoen dollar aangetrokken van het ASN Biodiversiteitsfonds, het eerste Nederlandse particuliere beleggingsfonds dat zich uitsluitend richt op behoud, bescherming en herstel van de biodiversiteit.

Het ASN Biodiversiteitsfonds verwerft senior aandelen in het eco.business Fund dat zich richt op Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Met deze investering wordt het succes en het belang van het bedrijfsmodel van het eco.business Fund onderstreept. Hiermee worden bedrijfsactiviteiten bevorderd die bijdragen aan het beschermen van unieke ecosystemen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. De investering richt zich op activiteiten die in de regel over te weinig financiering kunnen beschikken maar wel een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het behoud van biodiversiteit, het tegengaan van klimaatverandering en het bevorderen van het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Dr. Jens Mackensen, voorzitter van de raad van bestuur van het eco.business Fund: “De investering van het ASN Biodiversiteitsfonds in de senior aandelen van eco.business Fund is een teken van vertrouwen in ons track record en ons doel om tastbare, positieve impact te creëren. Het stelt ons niet alleen in staat om verder uit te breiden in financiering die biodiversiteitsvriendelijke bedrijfsactiviteiten en consumptie versterken en vergroten, maar het toont ook aan dat het Fund in staat is kapitaal van particuliere investeerders aan te trekken.”

Karin van Dijk, fondsmanager van ASN Biodiversiteitsfonds.: “Het is echt noodzaak dat we de biodiversiteit wereldwijd beschermen en herstellen. De financiële sector moet daarin haar verantwoordelijkheid nemen. Met de investering in eco.business Fund laten we zien dat natuurherstel mogelijk is – mét rendement. De meetbare impact waaraan het eco.business Fund de afgelopen jaren heeft bijgedragen, heeft ons ervan overtuigd dat we samen de volgende stappen kunnen zetten in het investeren in duurzame meetbare impact.”

Over het eco.business Fund

Het eco.business Fund richt zich op het bevorderen van bedrijfsactiviteiten en consumptie die bijdragen aan het behoud van biodiversiteit, aan duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, aan het tegengaan van klimaatverandering en aan het aanpassen aan de gevolgen ervan in Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en Sub-Sahara Afrika. Door financieringen te verstrekken voor bedrijfsactiviteiten die de natuur beschermen en de biodiversiteit bevorderen, streeft het Fund naar investeringen met zowel milieu- als financieel rendement.

Het eco.business Fund verstrekt financiering via drie kanalen: via lokale financiële instellingen die zich inzetten voor de missie van het fonds en die de doelgroep weten te bereiken; rechtstreeks aan de doelgroep (d.w.z. de bedrijven en producenten); en in het geval van Sub-Sahara Afrika aan tussenpersonen in de reële economie.

Het fonds steunt duurzame activiteiten in de sectoren landbouw, visserij (met inbegrip van aquacultuur), bosbouw en toerisme. De beoogde begunstigden beschikken over de relevante duurzaamheidscertificering of gaan een lening aan om passende duurzame investeringen te doen binnen hun activiteiten.

Samen met beide subfondsen zijn twee ontwikkelingsfaciliteiten actief die technische bijstand met een grote impact verlenen aan investeringspartners en hun kredietnemers.

Het eco.business Fund wordt als impactinvesteringsfonds geadviseerd door Finance in Motion en is opgericht door de Duitse ontwikkelingsbank KfW en Conservation International, met financiële steun van het Duitse federale ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ).

Het subfonds voor Sub-Sahara Afrika is in 2020 formeel van start gegaan met een initiële financiering van BMZ. Het subfonds voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied heeft financiering ontvangen van de Europese Commissie, alsook van talrijke andere toonaangevende instellingen voor ontwikkelingsfinanciering en institutionele beleggers.

Kijk voor meer informatie op www.ecobusiness.fund en volg ons op Twitter @ecobusinessfund.

Over het ASN Biodiversiteitsfonds

Het ASN Biodiversiteitsfonds is een aan Euronext genoteerd impactfonds dat zich richt op het beschermen, behouden en herstellen van biodiversiteit. Het is ook een van de twaalf fondsen die worden beheerd door ASN Impact Investors. ASN Impact Investors investeert al 28 jaar uitsluitend in bedrijven, instellingen en projecten die naast een financieel rendement ook een positieve bijdrage op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit en mensenrechten natreven. Want alleen van een rijkere wereld kun je de vruchten blijven plukken. Het fondsenhuis is opgericht in 1993 en beheert € 4,3 miljard (30 juni 2021).

Share Button