Corbion koppelt duurzaamheidsperformance aan rente op nieuwe revolverende kredietfaciliteit van EUR 300 miljoen

Corbion maakt bekend dat de onderneming een nieuwe gesyndiceerde Revolving Credit Facility (‘RCF’, revolverende kredietfaciliteit) met een looptijd van vijf jaar heeft afgesloten, waarvan de rente onder andere afhangt van de jaarlijks door Corbion gerealiseerde verbetering van de duurzaamheidsperformance.

De rente op deze RCF is gekoppeld aan duurzaamheidsindicatoren die op jaarbasis de performance van Corbion meten. Deze indicatoren zijn op hun beurt gekoppeld aan de belangrijkste duurzaamheidsinitiatieven van Corbions strategie Creating Sustainable Growth: Responsible sourcing (verantwoord inkopen), Responsible operations (verantwoorde bedrijfsvoering) en Sustainable ingredient solutions (duurzame ingrediëntenoplossingen). Op basis van de met deze indicatoren gemeten voortgang kan een korting of een opslag worden toegepast op de rentevoet van de RCF.

“Duurzaamheid is een integraal bestanddeel van de bedrijfsactiviteiten van Corbion. De koppeling van onze duurzaamheidsambities en -doelen aan de revolverende kredietfaciliteit onderstreept dit commitment van Corbion”, aldus Tjerk de Ruiter, CEO.

De nieuwe Revolving Credit Facility vervangt de bestaande RCF van de onderneming en voorziet in de liquiditeit die nodig is voor algemene ondernemingsdoeleinden. De lening heeft een looptijd van initieel vijf jaar tot (juli) 2023, maar biedt de mogelijkheid de looptijd twee keer met telkens één jaar te verlengen. De RCF is verstrekt door een internationaal syndicaat van zeven bankrelaties.

Share Button