Borssele III/IV van Blauwwind consortium bereikt Financial Close

Bron
Van Oord

Het Blauwwind consortium heeft gisteren aangekondigd dat de financiering van de Borssele III/IV windparken in de Noordzee rond is. Dit luidt de start in van de bouw en daaropvolgende inbedrijfstelling van 77 V164 9,5 megawatt (MW) door MHI Vestas geleverde windmolens met een totale capaciteit van 731,5 MW, wat overeenkomt met het energieverbruik van zo’n 825.000 huishoudens*. De totale productie per jaar zal naar verwachting 3.000 gigawatt uur (GWh) bedragen. In het vierde kwartaal van 2019 zal worden begonnen met de belangrijkste bouwwerkzaamheden en de productie zal begin 2021 van start gaan.

De leden van het consortium zijn Partners Group** (45%), Shell (20%), DGE*** (15%), Eneco Groep (10%) en Van Oord (10%). Het consortium heeft met Shell en Eneco Groep overeenkomsten afgesloten (Power Purchase Agreements) waarin is vastgelegd dat zij voor een periode van 15 jaar allebei 50% van de door de windparken gegenereerde energie zullen afnemen. Van Oord zal de Balance of Plant werkzaamheden voor het project uitvoeren, bestaande uit het ontwerp, het leveren en de bouw van de funderingen en de verbindingskabels. Het offshore-substation Borssele Beta wordt ontworpen en gebouwd door TenneT.

In de eerste 15 jaar na inbedrijfstelling ontvangt Blauwwind onder de Nederlandse SDE+ subsidieregeling een gegarandeerde prijs van €54,49/MWh. Daarna wordt de energie verkocht tegen de op de groothandelsmarkt voor energie geldende tarieven. De deels gefinancierde investeringskosten voor de constructiefase bedragen €1,3 miljard.

“Ik ben trots op het team dat de tender- en ontwikkelingsfase van dit project professioneel en met passie heeft uitgevoerd,” aldus Erik de Boer, als projectdirecteur Blauwwind verantwoordelijk voor de fase tot Financial Close. Roeland Borsboom is aangesteld als projectdirecteur voor de fase tot realisatie. Hij zal het momentum achter Borssele III/IV verder voortzetten met een focus op veiligheid en een businesscase van hoge kwaliteit.

“Borssele vormt een interessante mogelijkheid om samen met ervaren partners te investeren in een hoogwaardig offshore windproject,” aldus David Daum, Senior Vice President Private Infrastructure Europe van Partners Group. “De Nederlandse overheid heeft in het Nationaal Actieplan voor Energie uit Hernieuwbare Bronnen toegezegd dat in 2023 16% van de energie duurzaam zal worden geproduceerd. Wij zijn van mening dat het project precies op tijd is om Nederland cruciale ondersteuning te bieden bij het behalen van deze doelstelling.”

“Offshore windenergie is potentieel de grootste duurzame bron in Noordwest-Europa. Borssele III/IV biedt ons de mogelijkheid om onze deskundigheid op het gebied van en ervaring met grootschalige, geïntegreerde offshore projecten in te zetten,” aldus Mark Gainsborough, Executive Vice President New Energies van Shell. “Deze belangrijke investering is onderdeel van Shell’s New Energies strategie. We verwachten tot 2020 gemiddeld €1-2 miljard per jaar te investeren in nieuwe en snel groeiende terreinen in de energiesector.”

“We zijn verheugd dat deze belangrijke mijlpaal is bereikt en dat we weer een stap hebben gezet richting het waarmaken van dit innovatieve offshore windproject,” aldus Keiichi Suzuki, CEO van Diamond Generating Europe (DGE). “Deze mijlpaal ondersteunt DGE bij het vergroten van haar positie op het gebied van duurzame energie en draagt daarmee bij aan de realisatie van DGE’s missie, te weten ‘het leveren van schone en slimme energie aan iedereen’.”

“Het rond krijgen van de financiering van Borssele III/IV is een bijzondere mijlpaal,” aldus Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer van Eneco Groep. “Het betekent dat dit project zelfs met dit historisch lage subsidieniveau aantrekkelijk genoeg is om voldoende rendement te bieden voor de aandelen- en schuldfinanciering. Eneco neemt 50% van de geproduceerde groene stroom van dit project af, wat een significante bijdrage levert aan onze primaire doelstelling om bedrijven en consumenten in Nederland te voorzien van nog meer groene en lokaal geproduceerde energie.”

“Borssele III/IV is zowel voor de offshore windenergiesector als voor MHI Vestas een memorabel project,” aldus de CEO van MHI Vestas, Philippe Kavafyan. “Voortbouwend op onze uitstekende eerdere prestaties in Nederland, zijn wij verheugd dat we ’s werelds meest krachtige windmolen, de V164-9.5 MW turbine, in kunnen gaan zetten in de Nederlandse territoriale wateren. MHI Vestas is trots dat het daarmee Nederland kan ondersteunen om voorloper te blijven op het competitieve terrein van de productie van offshore windenergie.”

* Op basis van de berekening 700MW x 4.000 uur = 2.800.000 MWh : 3.400MWh = 823.529 huishoudens.

**Partners Group investeert namens haar klanten.
***
 DGE is een 100% dochter van Mitsubishi Corporation. DGE ontwikkelt, bouwt en exploiteert in Europa en het Midden-Oosten activa voor de productie van energie met een (bruto) capaciteit van 5 GW. Mitsubishi Corporation is een van de grootste Japanse investerings- en handelsbedrijven en streeft niet alleen naar economische waarde, maar ook naar sociale en ecologische waarde op wereldwijde basis.

Share Button