ABP wil grote windmolenparken op de Noordzee bouwen

Bron
ABP

ABP wil in Nederland direct investeren in de grootschalige opwekking en het beheer van windenergie op de Noordzee. Daarom start APB  we het samenwerkingsverband Noordzeker waarmee ze gaan inschrijven op grote projecten om windmolenparken op de Noordzee te bouwen. Zo wil ABP bijdragen aan de energietransitie in Nederland én zorgen voor een goed pensioen.

Binnen Noordzeker gaan we samenwerken met kennisinstituten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid. Het eerste windpark op zee waar Noordzeker op gaat inschrijven, is IJmuiden Ver. Dit gebied ligt ongeveer 60 kilometer uit de kust bij IJmuiden en is zo’n 200 vierkante kilometer groot. De winnende inschrijving mag het windmolenpark aanleggen en beheren. De overheid zal de inschrijving eind 2023 starten. Verwacht wordt dat in de eerste helft van 2024 duidelijk is aan wie het project wordt gegund.

Meer Nederlandse energie en invloed op de kosten

Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter van ABP, geeft aan dat ABP graag een rol speelt bij het opwekken van meer windenergie op de Noordzee: “Door te investeren in windenergie op de Noordzee, willen we bijdragen aan voldoende en duurzaam opgewekte energie voor iedereen in Nederland. Nu én straks. We zien nu hoe belangrijk het is dat we in Nederland meer ‘eigen’ energie opwekken. Dat maakt ons minder afhankelijk van andere landen, maar geeft ons ook meer invloed op de kosten van energie waar nu zoveel Nederlandse huishoudens last van hebben.” Bij de aanleg van het project houdt Noordzeker zeker rekening met flora en fauna en wil het de biodiversiteit versterken. Daarnaast is het doel om met dit project bij te dragen aan de Nederlandse werkgelegenheid en de versterking van de kenniseconomie.

Dit zit in ons DNA

Waarom zou een pensioenfonds windmolenparken moeten ontwikkelen? Harmen vindt dat dit soort investeringen ABP juist op het lijf geschreven is: “Pensioenfondsen hebben geduld. Ze beleggen hun geld voor de lange termijn. En dat is nodig om de bouw en het beheer van de windparken mogelijk te maken. Het investeren in dit soort projecten is ook wat onze deelnemers van ons vragen: investeren in projecten met een duurzaam karakter waar de maatschappij ook de vruchten van plukt.”

Al zeer actief in windenergie

ABP heeft al een belang in Nederlandse windparken en een aantal buitenlandse windparken. Ook maakte ABP de aansluiting van 1,2 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven in het buitengebied op glasvezel mogelijk, door in samenwerking met KPN, te investeren in de oprichting van Glaspoort. Daarmee heeft ABP dus al flink wat ervaring met het beheer van maatschappelijk relevante projecten, die ook nog eens bijdragen aan een goed pensioen.

Share Button