Duurzame bedrijfsstrategie met hulp van een accountantskantoor

Als ondernemer ben je voortdurend op zoek naar kansen om te groeien. Dit kan een reden zijn om de in het verleden samengestelde bedrijfsstrategie te heroverwegen. Past deze strategie nog bij de huidige marktomstandigheden? Is de gekozen strategie voldoende gericht op het faciliteren van een verdere groei van je bedrijf? Sluit deze strategie aan op de kernwaarden die je organisatie momenteel aanhangt? Denk aan het groeiende belang van duurzaamheid, in de meest brede vorm van het woord. Duurzaamheid komt terug bij processen, bij het aanhouden van klantrelaties, het binnen de organisatie houden van personeel en bijvoorbeeld in de boekhouding. Een duurzame, stabiele financiële situatie helpt te voorkomen dat op termijn gesneden moet worden in het personeelsbestand. De hulp van een accountantskantoor komt goed van pas bij het nastreven van een duurzame financiële situatie. 

Kies om deze redenen voor een accountant 

De hulp van een accountant in Amersfoort of bijvoorbeeld Utrecht is om verschillende redenen wenselijk. Zo helpt een accountant de boekhouding van je organisatie op een heldere, overzichtelijke wijze vorm te geven. Dit is belangrijk om te kunnen sturen op basis van data, in plaats van gevoelens. Steeds meer organisaties nemen datagedreven werken op in hun bedrijfsstrategie. Het draagt bij aan een duurzame groei; stuur continu bij als de cijfers hier aanleiding toe geven. 

Risico’s in beeld met overzichtelijke boekhouding 

Wie een accountant laat zorgen voor een overzichtelijke boekhouding, verzekert zichzelf van het gegeven dat mogelijke risico’s vroegtijdig in kaart gebracht zijn. Het komt geregeld voor dat een bedrijf financiële risico’s loopt zonder dit zelf te weten, doordat deze risico’s niet in de bestaande cijfers naar voren blijken te komen. Het laten inrichten van de boekhouding door een accountantskantoor voorkomt zo’n situatie; het draagt bij aan een duurzame groei als organisatie.

Duurzame investering als belegging voor ondernemers 

Er zijn meer redenen om voor een accountant te kiezen. Denk bijvoorbeeld ook aan de inzichten die deze kan bieden in mogelijkheden om te investeren in duurzame beleggingen. Beleggingen kennen verschillende vormen. Kies voor een investering in een tweede bedrijfspand als ondernemer; de waarde van stenen neemt nog altijd toe. Een bedrijfspand kan op termijn weer verkocht worden. Of kies voor nieuwe productiemachines, om daarmee de kosten sterk terug te dringen en de waarde van de organisatie te doen laten stijgen. Welke financiële ruimte ziet een accountant momenteel voor dergelijke duurzame beleggingen binnen de organisatie? Het valt af te leiden uit de boekhouding die deze voor jouw bedrijf heeft ingericht. 

Share Button