ABN AMRO, ING en Rabobank lanceren financieringsrichtlijnen voor circulaire economie

ABN AMRO, ING en Rabobank lanceren gezamenlijke financieringsrichtlijnen voor de circulaire economie. Dit doen zij vanuit de ambitie om een ​​gemeenschappelijk raamwerk voor financiering van de circulaire economie te creëren. Deze richtlijnen voorzien in de behoefte om de financiering van de circulaire economie wereldwijd beter inzichtelijk te maken en aan te jagen. Met de lancering hiervan vervullen de drie banken een internationale voortrekkersrol. Zij overhandigden deze richtlijnen namens de FinanCE Working Group aan staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Gemeenschappelijk begrip van circulaire economie van groot belang

Als FinanCE Working Group Members vertegenwoordigen ABN AMRO, ING en Rabobank een internationaal consortium: een werkgroep die in 2014 is opgericht door onder andere PGGM en verbonden is aan de Ellen MacArthur Foundation. De FinanCE Working Group bestaat uit financiële instellingen die zich sterk maken voor de overgang naar een circulaire economie. In de financiële markt bestaat behoefte aan een eenduidig raamwerk met richtlijnen voor het identificeren, selecteren en financieren van initiatieven die zijn gebaseerd op nieuwe circulaire bedrijfsmodellen.

Dankzij de nieuwe richtlijnen kunnen financiële instellingen toetsen of initiatieven daadwerkelijk circulair zijn, door onder meer te kijken naar het hergebruik van grondstoffen en producten zodat deze een zo hoog mogelijke waarde behouden. Met de lancering van de financieringsrichtlijnen leggen de drie banken een belangrijke basis om de financiering van en investeringen in circulaire bedrijfsmodellen te versnellen. ABN AMRO, ING en Rabobank moedigen financiële instellingen wereldwijd aan om het right to copy te benutten. Met het opstellen van de richtlijnen pleiten zij voor het ontwikkelen van een uniforme visie en werkwijze op internationaal niveau.

Financieringsrichtlijnen voor circulaire economie eerste in haar categorie

De overgang naar een circulaire economie geeft een sterke impuls aan de economie en levert zichtbare milieuvoordelen op. De circulaire economie is gericht op het verminderen van CO2-emissies en afvalvolumes tijdens productie en op minder materiaal-, energie- en watergebruik. De Circular Economy Finance Guidelines zijn gericht op het stimuleren en ontwikkelen van de sleutelrol die financiering kan spelen bij deze transitie. Financiële instellingen spelen een belangrijke rol bij de transitie van de lineaire naar de circulaire economie. In de circulaire economie doen veel nieuwe bedrijfsmodellen hun intrede die om een andere manier van financiering vragen. De richtlijnen bieden een gemeenschappelijk kader om voor elk circulair concept de juiste financieringsvorm te kunnen kiezen.

Breed gedragen financieringsrichtlijnen voor een circulaire toekomst

Ook staatssecretaris Van Veldhoven erkent het belang van breed gedragen circulaire financieringsrichtlijnen. “Dit is een hele mooie stap vooruit en het is goed nieuws dat de drie grootbanken deze handschoen oppakken. Ik ga er vanuit dat meer financiële instellingen dit lovenswaardige initiatief concreet handen en voeten gaan geven. De economie van de toekomst – de circulaire economie – verdient namelijk meer, snelle en adequate financiering”, stelt de staatssecretaris.

“Wij hebben ons als doel gesteld om voorop te lopen in een meer circulaire economie. Wij zijn ervan overtuigd dat we een wezenlijk verschil kunnen en zullen maken. Door op deze manier met ING en Rabobank financieringsrichtlijnen te introduceren, faciliteren we de pioniers die de circulaire economie vormgeven. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat circulair de nieuwe norm wordt”, voegt Fred Bos, Senior Managing Director Commercial Banking Clients van ABN AMRO hieraan toe.

Annemein Kolk, Directeur Grootzakelijk bij ING Nederland: “ING beschouwt de ontwikkeling van de circulaire economie als speerpunt. In de financiële sector ontbreekt echter nu nog een gemeenschappelijke richtlijn voor circulaire financiering. De CE Financing Guidelines geven een duidelijk startpunt voor wat wij in de sector als circulair initiatief kunnen beschouwen. Wij hopen met deze richtlijnen de stap naar financiering voor financiële instellingen wereldwijd te verkleinen.”

“Rabobank ondersteunt, stimuleert en draagt internationaal actief bij aan de Sustainable Development Goals en het Klimaatakkoord van Parijs. De transitie naar een circulaire economie biedt hierbij belangrijke kansen voor bedrijven en dus ook voor financiers”, zegt Alain Cracau, Director Sustainable Business Development, Rabobank. “Daarom is het nu zo belangrijk om op internationaal niveau samen te werken aan een eenduidige visie hoe financiers een bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van de circulaire economie.”

Share Button