Aanpak en beleid ABN AMRO voor bedrijven in de palmoliesector

Gisteren, maandag 2 juli, berichten diverse media over investeringen en beleggingen door en via banken in bedrijven die actief zijn in de palmoliesector. Hierbij komt ook de naam van ABN AMRO naar voren. Palmolie moet in de ogen van ABN AMRO zo duurzaam mogelijk worden geproduceerd. Oproepen tot een boycot van alle palmolie is niet realistisch, omdat palmolie in heel veel producten wordt gebruikt. Het belang bij de productie van palmolie is dus groot, maar op het gebied van duurzaamheid zijn er nog veel verbeteringen mogelijk en noodzakelijk. ABN AMRO probeert hier via haar duurzaamheidsbeleid aan bij te dragen en vindt het positief dat ook andere betrokkenen hier steeds meer mee aan de slag gaan.

Specifiek duurzaamheidsbeleid voor kredietverlening door ABN AMRO

Een handvol bedrijven in de palmoliesector zijn klant bij ABN AMRO. Het gaat om grote bedrijven met een uitgebreid duurzaamheidsbeleid. Bedrijven die niet aan het duurzaamheidsbeleid van ABN AMRO kunnen of willen voldoen, kunnen geen klant worden. ABN AMRO heeft een specifiek beleid voor financiering van bedrijven die actief zijn in de palmoliesector. Het beleid is er op gericht om duurzaamheidsrisico’s zoals ongeoorloofde ontbossing en landroof uit te sluiten. Daarnaast dienen bedrijven die klant willen zijn bij ABN AMRO lid te zijn van de Round Table for Sustainable Palm Oil (RSPO). Het doel van de RSPO is om met alle betrokkenen partijen in de sector te werken aan duurzame productie van palmolie.

Toetsing van het duurzaamheidsbeleid

ABN AMRO toetst haar klanten op de naleving van haar duurzaamheidsbeleid. In die gevallen waar een bedrijf niet voldoet, volgt een zogenaamd engagementtraject. Middels engagement wendt de bank haar invloed aan om samen met de klant de situatie te veranderen. Als dat niet binnen de gestelde tijdslijnen lukt, is de ultieme consequentie dat de klantrelatie kan worden beëindigd. Meer informatie over de engagementtrajecten van ABN AMRO is te vinden in de engagement rapportage​ 

Beleggingen van klanten

ABN AMRO belegt niet voor eigen rekening. Wel faciliteert en adviseert ABN AMRO relaties die zelf willen beleggen en daarnaast beheert ABN AMRO het vermogen van relaties. Het is bij een adviesrelatie uiteindelijk aan de relatie zelf om keuzes te maken. ABN AMRO stimuleert haar relaties nadrukkelijk om duurzaam te beleggen. Zo is bij nieuwe klanten een duurzaam beleggingsprofiel de standaard. De bank heeft op dit vlak vorig jaar nieuwe doelstellingen en een plan van aanpak geformuleerd. Klanten van ABN AMRO kunnen hierbij ook kiezen uit zogeheten ´mandaatfondsen´. De aandelenselectie voor deze fondsen geschiedt door externe vermogensbeheerders, die door ABN AMRO Investment Solutions (AAIS) zijn geselecteerd.

ABN AMRO kijkt naar mogelijkheden om, op het moment dat externe vermogensbeheerders in ongewenste bedrijven beleggen, in overleg te treden met de uitvoerende partij over het beleid van die partij of over de mogelijkheden tot engagement door de uitvoerder met het bedrijf in kwestie.

Share Button