Paul Tang (PvdA): Milieugerelateerde bonus bestuur investeerders noodzakelijk om klimaatdoelstellingen te realiseren

“Het realiseren van de klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in het akkoord van Parijs vraagt veel investeringen voor de lange termijn. Het mag niet bij mooie woorden blijven. ‘Put your money where your mouth is’ en introduceer een milieubonus voor de top van banken, pensioenfondsen en vermogensbeheerders, zodat ze investeren in duurzame energie en niet in fossiele brandstoffen.”  Dat zegt Europarlementariër Paul Tang over zijn voorstel om duurzame investeringen te stimuleren.

Het voorstel dat in Brussel is gepresenteerd  houdt in dat er Europese wetgeving komt die investeerders dwingt meer rekening te houden met het milieu. Zo stelt Paul Tang voor om de helft van de bonussen in de financiële sector milieu-bonussen te maken. Investeringen moeten dan een gedefinieerd duurzaam rendement halen en mogen de klimaatdoelstellingen zeker niet ondermijnen.

“De financiële sector lijdt aan hijgerigheid. Topbestuurders worden afgerekend op de winst voor de korte termijn, zonder rekening te houden met de gevolgen voor de samenleving.

We moeten zorgen dat het grote geld juist in dienst komt te staan van mens en milieu.”

In het rapport staat ook een voorstel voor een zorgplicht (zogenaamde “due diligence”) voor investeerders. Dat betekent dat financiële instellingen bij iedere investeringsbeslissing niet alleen de korte-termijnwinst moeten overwegen, maar ook de uitwerking die beslissingen op de samenleving (people & planet) hebben.

Paul Tang: “Het wordt tijd dat investeerders hun blik verbreden. Op dit moment blijven financiële instellingen volop investeren in olieraffinaderijen, maar ze hebben geen prikkel om te investeren in wind en zon. Terwijl deze investeringen juist nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te realiseren en daarmee onze toekomst veilig te stellen. ”

Share Button