Egeria lanceert corporate giving-programma Egeria DO

Na zes maanden voorbereidingstijd lanceert Egeria met Egeria DO een ambitieus corporate giving -programma. Egeria DO is op een vergelijkbare manier als de andere fondsen van de Amsterdamse investeringsmaatschappij opgezet en wordt aangestuurd door een speciaal aangetrokken specialist en een eigen team.

Egeria DO gaat van start met een budget van EUR 5 miljoen voor vijf jaar. Het fonds steunt projecten in Nederland uit zowel de wereld van de kunst, cultuur en maatschappij als op gebied van ESG en innovatie. De hoogte van het bedrag – dat wordt toegekend in de vorm van een gift – wordt per aanvraag bepaald.

Social return target

Egeria heeft Jane Shaw, strategisch consultant en corporate giving-specialist, aangetrokken voor Egeria DO: “We hebben Egeria DO zo opgezet dat het echt een onderdeel van Egeria is. We managen het als een regulier fonds en beoordelen de aanvragen op een manier die vergelijkbaar is met de investeringscriteria van Egeria. Een project moet heldere en meetbare doelstellingen hebben en bedrijfsmatig worden geleid. We steunen projecten met ambitie, geleid door mensen die zoeken naar verbinding en die een significante en blijvende impact op de samenleving willenmaken. Een belangrijk verschil is evenwel dat we bij Egeria DO niet kijken naar een financial return target , maar naar een social return target .”

Kennis en netwerk

Corporate Giving en duurzaamheid zijn traditioneel belangrijk voor Egeria. Zo heeft het bedrijf in 2017 als eerste investeringsmaatschappij de NVP ESG Award van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen gewonnen.Barbara Glaser, Business Development & Investor Relations Director Egeria: “Met Egeria DO willen we initiatieven die anders niet haalbaar zouden zijn mogelijk maken. Dat kunnen projecten zijn vanuit onze portefeuillebedrijven, maar dat hoeft niet. Omdat we met Egeria DO naast financiële steun ook onze kennis en netwerk willen inzetten verwachten we dat de mensen achter een project net als wij geloven dat je door samen te durven bouwen het verschil kan maken.”

Stichting leerKRACHT

Het eerste project dat Egeria DO steunt is de Stichting leerKRACHT, een in 2012 opgerichte stichting die met hun ontwikkelde methode scholen helpt met het creëren van een verbetercultuur. Met deze aanpak zette ze leraren in hun kracht en willen ze gelijke kansen voor alle leerlingen creëren.Dankzij de door Egeria DO toegezegde steun voor twee jaar kan de Stichting leerKRACHT haar methode grootschalig uitrollen en kunnen in 2022 maar liefst 20% van alle scholen in Nederland deelnemen aan dit belangrijke programma.

Egeria DO

De naam Egeria DO – met de naduk op de ‘o’ – is geïnspireerd op de Japanse uitspraak van de Chinese term ‘Tao’, wat staat voor de weg terug naar zelfontwikkeling. Zo wil Egeria DO niet geven om slechts te geven, maar om samen duurzaam verschil mogelijk te maken. Aanvragen kunnen via https://do.egeria.nlworden ingediend.

Over Egeria

Egeria is een in 1997 opgerichte, onafhankelijke Nederlandse investeringsmaatschappij gericht op middelgrote ondernemingen. Egeria investeert in gezonde bedrijven met een ondernemingswaarde tussen EUR 50 en 350 miljoen. Egeria Private Equity heeft deelnemingen in 11 ondernemingen: Trust, Nooteboom Textiles, Dutch Bakery, IQI, Ilionx, Clondalkin, The Employment Group, Dynniq, Izico Food Group, Hitec Power Protection en CleanLease. Egeria heeft naast private equity een long hold portefeuille Egeria Evergreens met daarin vijf ondernemingen, Egeria Real Estate Investments en Egeria Real Estate Development. De portefeuillebedrijven van Egeria hebben een totale omzet van ruim EUR 2,3 miljard en bieden werkgelegenheid aan bijna 10.000 mensen. Zie ook: www.egeria.nl.

In 2018 is Egeria gestart met Egeria DO, een corporate giving-programma dat projecten uit de wereld van de kunst, cultuur en maatschappij ondersteunt. Egeria DO is opgezet als de andere fondsen van de Amsterdamse investeringsmaatschappij en heeft een budget van EUR 5 miljoen.

Share Button