Follow This dient vijfde klimaatresolutie in bij Equinor

Follow This heeft een vijfde klimaatresolutie ingediend bij het Noorse Equinor (voorheen Statoil). De resolutie is exact hetzelfde als de resoluties bij BP en Shell en vergelijkbaar met resoluties voor ExxonMobil en Chevron, die Follow This mede-indiende. Alle resoluties vragen de bedrijven om lange termijn doelen te stellen voor de emissies van hun producten (Scope 3) die aansluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs. Kortweg krijgen ze alle vijf het dringende verzoek: sla de weg naar ‘Parijs’ in.

Samenvatting van de klimaatresoluties die tot nu toe zijn ingediend:

•    BP (ingediend door Follow This, mede-ingediend (co-filed) door ACCR)

•    Shell (Follow This, mede-ingediend door ACCR)
•    Chevron (mede-ingediend (co-filed) door Follow This; lead-filer wordt nog aangekondigd)
•    ExxonMobil (CA100+ leden Church of England en New York state, bron: (#) hieronder, daarom trok Follow This zijn resolutie terug)
•    Equinor (Follow This, mede-ingediend door ACCR)

Opmerking bij de resoluties (VS, Noorwegen):

“We hebben besloten om niet zelf in te dienen, omdat andere investeerders daar dezelfde resoluties indienden. Daarom hebben we ervoor gekozen om een resolutie bij Equinor in te dienen,” zegt Mark van Baal van Follow This. “Ons doel is dat de olie-industrie, die het klimaatakkoord van Parijs kan maken en breken, zo snel mogelijk meedoet. Eigenlijk zou dit op de agenda van ieder olie- en gasbedrijf moeten staan. Bij Shell is gebleken dat de enigen die invloed op oliebedrijven hebben, de aandeelhouders zijn. We hopen dat investeerders Parijs-doelen bij een zesde en zevende oliebedrijf op de agenda zetten, zodat we weer kunnen spreken van de Zeven Zusters,” zegt Van Baal.

Share Button