Hoe kunnen pensioenfondsen vorm geven aan beleggen in ondernemingen met langetermijnwaardecreatie

Pensioenfondsen zijn naar hun aard langetermijnbeleggers. Hun langetermijnverplichtingen bieden de mogelijkheid bijpassende rendementen te verdienen. Dat vereist wel dat de mandaten zodanig worden ingericht dat het beleggingsbeleid ook daadwerkelijk langetermijngedrag stimuleert bij de ondernemingen waarin wordt belegd. Hiervoor zijn betere afspraken nodig tussen pensioenfondsen en hun vermogensbeheerders. In het nieuwe SPIL-kennispaper wordt stap-voor-stap besproken hoe pensioenbestuurders dit kunnen doen.

Vaak wordt gezegd dat aandeelhouders ondernemingen aanzetten tot een te grote focus op enkel het hoogste rendement op de korte termijn. Een dergelijke kortzichtigheid, ten koste van waardecreatie op de lange termijn, is niet de bedoeling van-, en zeker niet in het belang van, de Nederlandse pensioenfondsen. Vanwege hun langetermijnverplichtingen, tot aan het eind van deze eeuw, hebben zij juist belang bij ondernemingen die zich richten op langetermijnwaardecreatie. De vraag is echter hoe dit vorm te geven.

SPIL-lid Alfred Slager, hoogleraar TIAS Business School en bestuurder bij Pensioenfonds voor de Huisartsen: “Om ondernemingen te kunnen stimuleren zich op de lange termijn te richten dient dit vanaf het begin een uitgangspunt te zijn bij het ontwerpen van het mandaat, het vormgeven van het beleggingsbeleid en het selecteren van de uitvoerder.”

De opbrengsten kunnen groot zijn. SPIL-lid en directeur Sustainability in Finance Marcel Jeucken: “Door expliciet in te zetten op het oogsten van langetermijnrendementen komen nieuwe mogelijkheden binnen handbereik, nieuwe en opkomende beleggingsstrategieën, waar ook bijvoorbeeld een duurzaamheidspremie te verdienen valt. Zeker bij de huidige lage rendementsverwachtingen is het belangrijk deze niet te laten schieten.”

Slager: “Ook de kosten kunnen afnemen, zoals die van het wisselen van uitvoerder, van transacties en het pensioenfondsbestuur kan beter in control zijn doordat het meer tijd en middelen kan steken in de monitoring”

Om langetermijnbeleggen invulling te geven is wel een heroverweging nodig van de bestaande afspraken tussen pensioenfondsen en hun vermogensbeheerders. Langetermijnbeleggen is mogelijk voor elk pensioenfondsbestuur. Het past binnen het reguliere selectie- en monitoring proces en binnen de huidige reguleringskaders. Het nieuwe SPIL-kennispaper bespreekt de verschillende stappen die pensioenfondsbestuurders kunnen zetten om de langetermijnbeleggingspremies te kunnen incasseren.

Share Button