Initiatiefwet voor meer invloed van deelnemers op beleggingsbeleid pensioenfonds

Bron
D66

Deelnemers van pensioenfondsen moeten mee kunnen praten over het beleggingsbeleid van hun pensioenfonds. Dat wil D66-Kamerlid Marijke van Beukering mogelijk maken met een initiatiefwet. Door de nieuwe wet krijgen deelnemers adviesrecht over de beleggingen van hun pensioenfonds. De initiatiefwet is na advies van de Raad van State klaar voor behandeling door de Tweede Kamer.

Naar meer democratische pensioenfondsen

Miljoenen Nederlanders bouwen via hun werkgever pensioen op. Pensioenfondsen beheren en beleggen dit geld, maar deelnemers aan deze fondsen hebben hier weinig invloed op. Dat willen wij veranderen. Het geld is immers van de deelnemers, niet van het pensioenfonds.

Van Beukering: ‘Deelnemers aan pensioenfondsen hebben op dit moment weinig te zeggen over wat er met hun geld gebeurt. Dat vindt D66 niet goed. Pensioenfondsen moeten democratischer worden. Daarom wil ik dat deelnemers mee kunnen praten over het beleggingsbeleid van hun pensioenfonds. Zij kunnen dan bijvoorbeeld sturen op meer duurzame beleggingen.

Roep om meer zeggenschap

Met de komst van de nieuwe pensioenwet wordt meer medezeggenschap voor pensioendeelnemers nog relevanter. Het pensioenstelsel wordt individueler, met een persoonlijke spaarpotje voor iedere deelnemer.

‘De roep om meer zeggenschap over het beleggingsbeleid van pensioenfondsen klinkt al langer’, zegt Van Beukering. ‘Op deze manier willen mensen pensioenfondsen bijvoorbeeld dwingen tot duurzamer beleggingsbeleid. Met deze wet zetten we een belangrijke stap en maken we pensioenfondsen democratischer.’

Share Button