Nieuwe stap op weg naar oprichting Invest-NL

Het kabinet heeft vandaag het wetsvoorstel voor de oprichting van Invest-NL ingediend bij de Tweede Kamer. Daarmee zet het kabinet een volgende stap in het stimuleren van investeringen op terreinen waar voor Nederland nieuwe kansen liggen. 

Invest-NL gaat vernieuwende en veelbelovende bedrijven ondersteunen die moeilijk aan financiering komen. Het gaat om de ondersteuning van bedrijven en projecten met maatschappelijke impact. De Nederlandse financieringsinstelling zal allereerst een rol spelen bij risicovolle activiteiten op de thema’s van het Missiegedreven Innovatiebeleid en de topsectoren, waaronder de energietransitie, landbouw, gezondheid en veiligheid. Daarnaast richt Invest-NL zich op het MKB en start-ups en scale-ups die kunnen doorgroeien naar grotere ondernemingen.

Invest-NL kan putten uit een investeringskapitaal van 2,5 miljard euro. Een deel hiervan is bestemd voor de ondersteuning van export en buitenlandse investeringen. Hiervoor wordt een aparte instelling opgericht in samenwerking met ontwikkelingsbank FMO. Het kabinet zal dit vastleggen in een separaat wetsvoorstel.

Lees de aanbiedingsbrief van het wetsvoorstel

Share Button