Invest-NL en StartLife stimuleren groei van impactgedreven startups in agrifood

Bron
StartLife

De Nederlandse impact-investeerder Invest-NL en startupaccelerator StartLife hebben vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd dat de ontwikkeling en snelle groei moet bevorderen van startups en scale-ups die de transitie naar een duurzaam, klimaatneutraal voedselsysteem ondersteunen. De partners zullen samen nieuwe initiatieven ontwikkelen ter ondersteuning en versterking van een bloeiend ondernemersklimaat voor impactgedreven ondernemers.

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) verbruikt de agrifoodketen momenteel 30% van de beschikbare energie in de wereld. Alternatieve eiwitten, precisielandbouw en circulaire voedseltechnologieën bieden enorme kansen om de energie-efficiëntie in de voedselketen te verbeteren. Maar deze technologieën klaarstomen voor grootschalige commerciële toepassingen is geen sinecure. Daarom zijn ze voor de meeste investeerders onaantrekkelijk. Als gevolg daarvan verliezen opkomende technologieën in een vroeg stadium al tractie en komen maar weinig oplossingen tot volledige wasdom.

Snelle route naar transformatie

Invest-NL is in 2020 door de Nederlandse overheid  opgericht maatschappelijke transities beter financierbaar te maken. In de investeringsstrategie staat het steunen van startups en scale-ups op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie centraal, met name als die door andere investeerders als te risicovol worden beschouwd. ‘We vergroten de investeringsbereidheid van andere financiers door bijvoorbeeld kritieke obstakels voor opschaling en groei weg te nemen,’ zo verklaart Liz Duijves, Investment Associate bij Invest-NL.

‘Ons partnerschap met StartLife stelt ons in staat voort te bouwen op hun 12 jaar ervaring in de startupwereld en hun grote, wereldwijde gemeenschap van startups, ondernemingen en investeerders in de voedsel- en landbouwsector,’ aldus Duijves. ‘Zij staan in nauw contact met veel beginnende agrifoodtechbedrijven, weten welke obstakels de invoering van nieuwe technologieën in de weg staan en hebben goed inzicht in wat er nodig is om deze hindernissen te kunnen overwinnen. We geloven dat dit partnerschap zal zorgen voor een snelle route naar het financierbaar maken van de transformatie van ons voedselsysteem.’

Nieuwe mogelijkheden

Jan Meiling, algemeen directeur van StartLife: ‘Samen zullen we groei faciliteren en kansen creëren door betekenisvolle projecten op te zetten en een bloeiend agrifood-ecosysteem te ondersteunen. We hebben ons al gecommitteerd aan het versterken van bestaande initiatieven, zoals de internationale F&A Next-top en het Fast Lane-programma voor pioniers in de voedingsindustrie en landbouw, en zullen gezamenlijk het Nederlandse agrifood-ecosysteem in het buitenland vertegenwoordigen. We werken ook aan een nieuw en uniek venture building-programma dat in 2023 van start moet gaan en dat is ontworpen om (risicovolle) ondernemingen van de grond af op te bouwen.’

Startups en scale-ups met specifieke behoeften voor het opschalen van hun duurzame (agrifood-) technologieën worden uitgenodigd contact op te nemen met StartLife.

 

Op foto: Bram van Beek & Jan Meiling van StartLife, Liz Duijves & Michiel Strijland van Invest-NL

 

Share Button