Winnende scriptie: “Beursgenoteerde bedrijven hebben ‘duurzame beleggersbasis’ zelf in de hand”

Paul Ruijs, student aan de Rotterdam School of Management (RSM), heeft de jaarlijkse duurzaamheidsprijs van KPMG gewonnen. Ruijs krijgt de prijs voor de bijdrage die hij met zijn scriptie levert aan het dilemma van veel beursgenoteerde bedrijven bij het vinden van investeerders die passen bij hun lange termijn strategie. Een strategie die niet gericht is op het creëren van zoveel mogelijk aandeelhouderswaarde, maar op het realiseren van lange termijn doelstellingen die goed zijn voor het bedrijf en beter voor mens, milieu en maatschappij. In het volgen van hun lange termijn doelstellingen stuiten ondernemingen vaak op terughoudendheid van beleggers, die mogelijk op de kortere termijn gericht zijn. Een duurzame strategie vereist per definitie de lange termijn steun van investeerders, steun die sterk afhankelijk is van de betrokkenheid van aandeelhouders.

‘Beleggersbasis’ is geen vast gegeven

Ruijs constateert dat bedrijven hun aandeelhouders in het verleden als een vast ‘gegeven’ hebben beschouwd. Ruijs: “Ondernemingen hebben mogelijkheden om invloed uit oefenen op de beleggers die zij aantrekken. Dit kan bijvoorbeeld door de compensatieregeling voor bestuurders te baseren op lange termijn financiële en niet-financiële resultaten, op een goede wijze de strategische horizon te communiceren, gebruik te maken van geïntegreerde verslaggeving, een eerlijke fiscale planning te hanteren en te zorgen dat de diversiteit in het bestuur op orde is. Op deze manier kunnen zij geleidelijk meer investeerders aantrekken die meer denken vanuit lange termijn waarde creatie en duurzaamheid. In 2012 was dit besef nog beperkt. In 2017 constateer ik dat beleggers meer oog hebben voor deze inspanningen van bedrijven. Mijn onderzoek laat zien dat met de zoektocht van bedrijven naar aandeelhouders met een andere beleggingshorizon aandeelhouders met een korte termijn blik plaatsmaken voor beleggers met een lange termijn oriëntatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bedrijven zijn dus in zekere mate in staat hun ‘beleggersbasis’ te beïnvloeden en een gunstiger eigendomsstructuur te creëren. Dit bevordert de duurzame ontwikkeling die nodig is om tot een duurzame en inclusieve economie te komen.”

Duurzaamheidsstrategie als vorm van beleggen

De jury van de RSM Sustainability Master Thesis Award constateert dit jaar een duidelijke lijn in de ingezonden scripties. “Wij zien bij studenten een toenemende belangstelling voor nieuwe mogelijkheden die de duurzaamheid van de samenleving ten goede komen door circulaire bedrijfsmodellen, 3D printing en het gebruik van blockchain technologie”, zegt Jerwin Tholen van KPMG die als voorzitter van de jury de inzendingen mede heeft beoordeeld. Tholen: “In de wereld van vandaag én de toekomst is voor het traditionele zakendoen geen plaats meer. Recent onderzoek van KPMG onder 300 beursgenoteerde bedrijven toont aan dat bedrijven met een lange termijn oriëntatie beter presteren – zelfs op korte termijn – met 2% hogere omzet groei en 4% hogere winst.” De jury, die naast Tholen bestaat uit Jan Bom, hoofdredacteur van P+ en Henriette Davelaar, hoofd duurzaamheid bij PGGM, prijst in de scriptie van Ruijs de verkenning van de mogelijkheden die bedrijven hebben om beleggers aan te trekken die passen bij hun agenda voor duurzame ontwikkeling, inclusief een grondige analyse van 27 multinationals.”

True Value

KPMG reikt de prijs ieder jaar uit voor onderzoek dat bijdraagt aan het realiseren van een meer duurzame samenleving. Tholen: “Dat doen wij mede vanuit de True Value-gedachte. Groei van welvaart en welzijn moeten hand in hand gaan. Dat betekent dat de wereld die wij achterlaten minstens net zo mooi moet zijn als die we aantroffen. Het stimuleren van onderzoek, bijvoorbeeld naar het creëren van een ‘groene’ eigendomsstructuur bij beursgenoteerde ondernemingen die goed is voor de duurzaamheidsdoelstellingen van de bedrijven pas hier goed bij.”

 

Einde bericht

Share Button