Eerste groene staatsobligatie legt de lat hoog

Nederland zal bij het uitgeven van zijn eerste groene staatsobligatie op 21 mei, ook het eerste land zijn dat de groene obligatiemarkt betreedt met een AAA-rating. NN Investment Partners (NN IP) prijst het uitgifteplan van de overheid, waarin strenge eisen worden gesteld aan verslaglegging en transparantie, en dat een belangrijke impuls zal geven aan de Nederlandse markt voor groene obligaties.

“Wij zijn blij met de uitgifte van deze groene obligatie, vooral omdat dit volgens ons de eerste liquide groene staatsobligatie die dergelijke normen hanteert”, aldus Bram Bos, Lead Portfolio Manager Green Bonds bij NN Investment Partners. NN IP was een van de partijen die de Nederlandse overheid heeft geraadpleegd om te bepalen of projecten in aanmerking komen voor financiering uit de opbrengst van de obligaties.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra verwacht dat de uitgifte een extra stimulans zal zijn voor de Nederlandse groene kapitaalmarkt. De verkoop van obligaties maakt deel uit van de strategie van Nederland om zijn CO2-voetafdruk te verkleinen. Er wordt onder meer gestreefd naar een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 49% in 2030, terwijl de EU-doelstelling uitgaat van 40%. Een groot deel van Nederland ligt onder de zeespiegel, waardoor het bijzonder kwetsbaar is voor klimaatverandering. De overheid heeft ervoor gekozen om de markt voor groene obligaties te betreden met een zogeheten ‘donkergroene’ uitgifte. Dit wil zeggen dat er strenge criteria worden gehanteerd en de focus ligt op projecten die bijdragen aan de aanpassing aan klimaatverandering, zoals het versterken van de waterkeringen, het monitoren/beheren van waterniveaus en het optimaliseren van de waterdistributie. De overige zeven emittenten van groene staatsobligaties richten zich bij hun projectfinanciering meer op het beperken van de klimaatverandering.

“We verwachten een positief domino-effect van deze obligatie-uitgifte, want het zal waarschijnlijk ook andere Nederlandse spelers aanzetten tot het uitgeven van groene obligaties”, aldus Bos. “Dit is ook een interessante ontwikkeling voor beleggers, het is namelijk de eerste groene staatsobligatie met een AAA-rating. Sommige institutionele beleggers mogen alleen beleggen in staatsobligaties met een hoge kredietwaardigheid, en op die manier kunnen zij dus hun portefeuilles ‘vergroenen’”.

Op 21 mei zal de Nederlandse staat de obligatie uitgeven met een looptijd van twintig jaar en een doelvolume van 4-6 miljard euro. Het voornemen is om het uitstaande bedrag de komende jaren te verhogen tot ongeveer 10 miljard euro. De opbrengst zal niet alleen worden aangewend voor klimaatmaatregelen, maar ook voor projecten op het gebied van duurzame energie, energie-efficiëntie en duurzaam transport. Door deze uitgifte wordt Nederland de op een na grootste overheidsemittent van groene obligaties. Frankrijk en België zijn momenteel de grootste soevereine groene geldnemers, met een uitgifte van respectievelijk 16,5 en 5,7 miljard euro.

Uitgifte van groene staatsobligaties

Green Bond issuance graph Bron: Bloomberg, NN Investment Partners

“Deze verschuiving naar een duurzamer overheidsbeleid zorgt ervoor dat de uitgifte een samenwerking wordt tussen schulduitgever en beleggers, waarbij ze gezamenlijk de strijd aangaan tegen klimaatverandering”, aldus Bos. “Dit bevestigt de transparantie en het sterke beleid van de overheid rond de uitgifte van haar eerste groene obligatie.”

De groene obligatie is gecertificeerd door het Climate Bonds Initiative (CBI). Het CBI-stempel, dat wordt verkregen op basis van transparante en strenge wetenschappelijke criteria, staat garant voor het groene karakter van de obligatie. Sustainalytics draagt zorg voor de second party opinion. Bovendien is de grondige due diligence met diverse belanghebbenden (waaronder NN IP) vóór de uitgifte een goed voorbeeld voor andere marktspelers. Dit geldt met name voor de obligatiemarkt, waar het impactbeleid en de -procedures voortdurend verbetering behoeven. De resultaatindicatoren en milieu-impactindicatoren zijn duidelijk beschreven en zullen naar verwachting een jaar na uitgifte van de eerste groene obligatie worden gepubliceerd.

Bos zegt hierover: “De Nederlandse overheid legt de lat qua verslaglegging hoog. Wij zijn van mening dat Nederland zich over het geheel genomen inzet voor een helder en robuust kader. Met de uitgifte van deze groene obligatie laat Nederland zien de klimaatverandering aan te willen pakken.”