PGGM belegt 83,5 miljoen euro in Nederlandse groene staatsobligatie

PGGM heeft voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn 82,5 miljoen euro belegd in de eerste groene staatsobligatie van de Nederlandse overheid. Daarnaast is 1 miljoen euro belegd in deze obligatie via het PGGM Government Bond Fund. Hiermee wordt Nederlands pensioenkapitaal direct geïnvesteerd in de verduurzaming van ons land.

Met de uitgifte van de eerste AAA-groene staatsobligatie ter wereld heeft de Nederlandse overheid in totaal 6 miljard euro opgehaald voor lopende en toekomstige duurzaamheidsprogramma’s. PGGM kwalificeert dit als een ‘belegging in oplossingen’, waarbij marktconform financieel rendement wordt gecombineerd met meetbare positieve impact op de omgeving.

De green bond zal twee van de impact-thema’s financieren die Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft benoemd: klimaat en water. Een kwart van het opgehaalde kapitaal zal worden ingezet ter financiering van het Deltafonds, waarmee onder meer kustversterking wordt gerealiseerd. De rest is voor projecten ten behoeve van  hernieuwbare energieproductie, het energie-efficiënter maken van gebouwen en het verbeteren van railverbindingen.

De door PGGM gewenste meetbare impact zal naar voren komen in rapportages over vermeden CO2, geproduceerde MWh groene energie, aantal gerenoveerde woningen, gerealiseerde spoorwegprojecten en kilometers versterkte dijken. PGGM heeft ten behoeve van Pensioenfonds Zorg en Welzijn nu 15,5 miljard euro aan beleggingen in portefeuille met meetbaar duurzaamheidsrendement.

De door de Nederlandse staat uitgegeven groene obligatie kent de eigenschappen van een reguliere staatsobligatie en wijkt ook wat betreft de prijs niet af. Het ministerie van Financiën heeft aangegeven met vervolg-emissies te komen om zodoende de verhandelbaarheid van dit beleggingsinstrument te bevorderen.

Bob Rädecker, Chief investment Officer Public Markets bij PGGM: ,,Deze belegging is interessant voor PGGM, omdat ze goed past in onze ambitie om een lange termijnbelegger te zijn die financieel en duurzaamheidsrendement combineert. Als pensioenbelegger met een duurzaam profiel heeft PGGM bij deze emissie een extra toewijzing gekregen, en we hopen opnieuw te kunnen participeren in toekomstige emissies als de verhouding tussen risico en rendement voor onze klanten goed is.’’

Jan Willem van Oostveen, manager Beleggingen van PFZW: ,,Deelnemers van PFZW verwachten niet alleen een goed pensioen maar ook dat hun premiegeld bijdraagt aan een leefbaar Nederland. Deze groene staatsobligatie biedt een instrument om het renterisico af te dekken van onze lange termijnverplichtingen, waarbij het rendement in lijn ligt met een gewone staatsobligatie. Bovendien kunnen we met de overheidsrapportages over de impact duidelijk maken aan deelnemers hoe met hun kapitaal de leefbaarheid wordt bevorderd.’’

De Nederlandse green bond voldoet volledig aan de zogeheten ICMA Green Bond Principles, een vrijwillige richtlijn die door institutionele beleggers, issuers en underwriters is overeengekomen om de transparantie en integriteit te bevorderen op de markten van green bonds. Daarnaast is de certificering door het Climate Bonds Initiative een belangrijke indicator van het donkergroene karakter van deze obligatie. PGGM is lid van de Green Bond Principles en partner van het Climate Bonds Initiative.

Share Button