Eumedion steunt in grote lijnen conceptstandaarden voor opstellen EU-klimaatbenchmarks institutionele beleggers

Eumedion kan zich in grote lijnen verenigen met het ontwerpadvies van de Europese Technische Expertgroep Duurzame Financiering over de standaarden voor het samenstellen van de ‘EU-klimaattransitiebenchmarks’ en de ‘Op Parijs afgestemde EU-benchmarks’. Dit blijkt uit het Eumedion-commentaar op het ontwerpadvies dat Eumedion vandaag heeft ingediend.

Op grond van een nieuwe Europese verordening worden binnenkort ‘EU-klimaatbenchmarks’ geïntroduceerd om onder meer institutionele beleggers te helpen om de CO2-voetafdruk van hun beleggingsportefeuille te verminderen. Eumedion vindt dit een goede zaak, maar plaatst in haar commentaar wel een aantal kanttekeningen bij het tempo waarin ondernemingen die in de klimaatbenchmarks worden opgenomen, moeten ‘vergroenen’. De percentages die hiervoor worden voorgesteld zijn tamelijk arbitrair en nauwelijks onderbouwd. Daarnaast blijft Eumedion vraagtekens houden over de methodologie en de betrouwbaarheid van de gerapporteerde cijfers over de CO2-uitstoot en de energie-intensiteit van producten. Zolang hiervoor geen dwingendrechtelijke verslaggevingsregels zijn opgesteld, blijft er onder beleggers twijfel bestaan over de betrouwbaarheid van de gerapporteerde cijfers.

Share Button