Aankoop aandelen Triodos Groenfonds NV tijdelijk niet mogelijk

Triodos Groenfonds NV (Triodos Groenfonds) geeft vanaf 5 augustus 2019, 16.00 uur, tijdelijk geen aandelen uit. Aankooporders die Triodos Groenfonds heeft ontvangen voor dit tijdstip worden nog gehonoreerd.

Triodos Groenfonds belegt conform de Regeling Groenprojecten in projecten die door de overheid zijn aangewezen als groene projecten die een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Het fonds heeft de status van ‘groene beleggingsinstelling’ (als bedoeld in de Regeling Groenprojecten). Daardoor komen particuliere beleggers in het fonds mogelijk in aanmerking voor een fiscaal voordeel. De wet stelt als voorwaarde aan groene beleggingsinstellingen dat ten minste zeventig procent van het fondsvermogen wordt aangewend voor het financieren van groenprojecten.

Sterke groei

Triodos Groenfonds is in de afgelopen maanden sterk gegroeid. In de eerste zeven maanden van het jaar is het beheerd vermogen van het fonds met ongeveer EUR 100 miljoen gestegen. Hoewel het fonds een zeer sterke pijplijn van groene projecten heeft, loopt het tempo van de instroom niet in de pas met de tijd die nodig is voor het verstrekken van leningen. Dit heeft ertoe geleid dat de ondergrens, dat minimaal 70 procent van het fondsvermogen dient te zijn belegd in groenprojecten, in zicht is gekomen. Wanneer het fonds onder die ondergrens gaat, zou het de status van groene beleggingsinstelling kunnen verliezen.

Tijdelijke sluiting voor aankopen

Om te voorkomen dat het percentage van groenprojecten onder de 70 procent van het fondsvermogen daalt, sluit het fonds tijdelijk voor aankopen. Dat wil zeggen dat beleggers gedurende deze periode van sluiting geen aandelen in Triodos Groenfonds kunnen kopen. Beleggers in het fonds kunnen de aandelen Triodos Groenfonds die zij in bezit hebben wel verkopen. Op dit moment is het niet bekend wanneer het fonds weer opengesteld zal worden voor het aankopen van aandelen.

 

Share Button