ING sluit kredietovereenkomst met EIB voor investeringen in verduurzaming door ondernemingen in de Benelux

ING en de Europese Investeringsbank (EIB) stellen 400 miljoen beschikbaar voor investeringen door ondernemingen in Nederland, België en Luxemburg. Voor ondernemingen in deze landen betekent de betrokkenheid van de EIB dat zij een lagere rente betalen. De leningen zullen specifiek gericht zijn op het ondersteunen van ondernemingen die willen investeren in verduurzaming.

Onderdeel van de kredietovereenkomst is dat de EIB 200 miljoen euro aan ING leent tegen een gunstig tarief. De bank zal dit voordeel doorgeven aan haar klanten en het beschikbare bedrag verdubbelen, waardoor de totale kredietinjectie voor de sector op 400 miljoen euro uitkomt. ING zal dit geld aanwenden voor leningen in het kader van haar verduurzamingsprogramma voor bedrijfsklanten in de Benelux, dat sinds 2018 loopt. Dankzij de kredietovereenkomst met de EIB kan dit programma verder versneld worden uitgerold.

“Dit is een van de manieren waarop de EIB, in samenwerking met ING, ondernemers een helpende hand biedt”, aldus Heinz Olbers, EIB-Directeur voor de kredietverlening in Nederland, België en Luxemburg. “De EIB zorgt er niet alleen voor dat meer financiering beschikbaar is voor bedrijven, maar via goedkopere leningen geeft de EIB ook het voordeel door van de gunstige rente die zij dankzij haar AAA-kredietstatus krijgt. ING is een toonaangevende bank op het gebied van duurzaamheid, een onderwerp dat ook bij de EIB hoog op de agenda staat. Wij hebben dezelfde doelstellingen als ING waar het gaat om onze focus op groene investeringen en zijn blij dat we onze vruchtbare samenwerking kunnen voortzetten.”

Het bedrag van de faciliteit is bestemd voor investeringen in verduurzaming, bijvoorbeeld op het gebied van (i) de transitie van fossiele energiebronnen naar zon en wind, (ii) energiezuinig vastgoed voor eigen gebruik, (iii) de circulaire economie en (iv) elektrisch vervoer. De rentekorting is alleen beschikbaar als voldaan wordt aan de specifieke voorwaarden die de EIB en ING hebben vastgesteld. Ondernemers worden aangemoedigd om contact op te nemen met hun relatiebeheerder of klantserviceteam om na te gaan of hun investeringsproject aan de gestelde criteria voldoet.

“Deze nieuwe kredietovereenkomst met de EIB helpt ons in het aanmoedigen van onze klanten om te investeren in verduurzaming. Er moeten nog veel stappen worden gezet om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het daaruit voortvloeiende klimaatakkoord voor Nederland te halen. Met deze kredietfaciliteit willen we onze klanten motiveren en belonen voor het versnellen van hun duurzaamheidsagenda”, aldus Annemein Kolk, directeur Grootzakelijk bij ING Nederland.

Jean-Pierre Verbeken, directeur Midcorporate Clients bij ING België: “Sinds het begin van ons verduurzamingsprogramma voor ondernemers in de Benelux is dit het belangrijkste onderwerp geworden in onze dialoog met klanten. We geloven dat het invoeren van een duurzaamheidsstrategie essentieel wordt voor elk succesvol bedrijf en onze ambitie is om onze klanten te ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van hun verdienmodel. De kredietfaciliteit met de EIB helpt ons om dit te doen.”

Vanaf september wordt het nieuwe financieringsprogramma beschikbaar gesteld. De helft van deze Benelux-brede faciliteit is bestemd voor Nederlandse bedrijven en de andere helft voor bedrijven in België en Luxemburg. De totale investering per verduurzamingsproject mag niet boven de 25 miljoen euro uitkomen. Voor iedere lening die in aanmerking komt voor het gunstige rentetarief geldt een maximum van 10 miljoen euro. In Nederland wordt het EIB-programma beschikbaar gesteld voor investeringen in verduurzaming door zakelijke klanten, als alternatief voor de gecertificeerde groene financieringen van ING Groenbank. In België en Luxemburg wordt het EIB-programma beschikbaar gesteld voor zakelijke klanten, waarbij rekening is gehouden met het feit dat de overheid in deze landen geen vergelijkbaar groen certificaat ter beschikking stelt.

Deze nieuwe overeenkomst betekent het begin van een nieuwe ronde van financiële steun die de EIB via ING biedt aan bedrijven in Nederland, België en Luxemburg. De totale waarde van de financieringen die ING sinds 2009 met steun van de EIB aan bedrijven in de Benelux heeft verleend, bedraagt 1.850 miljoen euro, inclusief deze nieuwe faciliteit.

Share Button