Minister Hoekstra stuurt kamer brief over de verkenning van de markt voor groene financiering

Minister Hoekstra van Financiën stuurde vandaag de Tweede Kamer een brief over de verkenning van de markt voor groene financiering.

Hoewel duurzaamheid breder strekt dan klimaat, richt Hoekstra zich in deze brief met name op klimaatdoelstellingen, in lijn met de overwegingen in een kamermotie. De focus ligt daarbij op de rol die de financiële sector kan spelen in het bereiken van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs.

Op hoofdlijnen zijn er drie belangrijke uitdagingen voor de verdere ontwikkeling van de markt voor groene financiering schrijft Hoekstra:

  1. het is noodzakelijk dat financiële instellingen klimaateffecten sterker in hun financierings- en beleggingsbeleid meewegen.
  2. er is behoefte aan meer informatie, transparantie en standaardisering.
  3. alle betrokken partijen (consumenten, financiële instellingen, toezichthouders en overheden) zullen meer ervaring moeten opbouwen met groene financiering.

Download de brief (pdf)

Share Button