Halfjaarcijfers 2019: NWB Bank financiert meer duurzame energie en water

De NWB Bank heeft haar marktaandeel in de financiering van de Nederlandse publieke sector in het eerste halfjaar van 2019 op een goed niveau kunnen handhaven en in de watersector verder kunnen vergroten. De kredietverlening in het eerste halfjaar nam toe tot € 4,4 miljard, onder andere als gevolg van de overname van een portefeuille met leningen aan de Nederlandse publieke sector van ABN AMRO. De nettowinst over het eerste halfjaar is uitgekomen op € 41,8 miljoen (2018: € 58,5 miljoen). De daling ten opzichte van de nettowinst van vorig jaar was verwacht en heeft vooral te maken met de uitloop van hoger renderende posten in de krediet- en liquiditeitsportefeuille. Het balanstotaal eind juni bedraagt € 90,7 miljard.

De duurzame waterbank

De NWB Bank positioneert zich nadrukkelijk als de duurzame waterbank van en voor de publieke sector. Met haar kredietverlening richt de bank zich op lage lasten voor de burger en een betaalbare verduurzaming van Nederland. In het kader van deze strategie heeft de bank het afgelopen halfjaar onder andere haar positie in de financiering van duurzame energieprojecten en drinkwaterbedrijven verder weten te versterken.

Toonaangevend in duurzame funding

Om in de vraag naar kredietverlening te kunnen voorzien, heeft de bank het afgelopen halfjaar € 4,7 miljard aan langlopende financiering aangetrokken. Bijna de helft van deze funding is opgehaald met de uitgifte van Socially Responsible Investing (SRI) obligaties. In alle gevallen is deze funding gunstiger gebleken dan de uitgifte van traditionele obligaties. Door de uitgifte in mei van haar eerste Sustainable Development Goals (SDG) Housing Bond heeft de bank als eerste Nederlandse partij de grens doorbroken van € 10 miljard uitgegeven duurzame obligaties. Ook internationaal behoort de bank tot de koplopers op dit gebied.

Ruime kapitaal- en liquiditeitsratio’s

De kapitaal- en liquiditeitsratio’s van de bank zijn het afgelopen halfjaar onveranderd sterk gebleven. De risicogewogen Common Equity Tier 1 (CET1) ratio komt inclusief de interim nettowinst uit op 59,3% (minimumeis 9,25% inclusief bankspecifieke Pillar II-vereiste van 2,25%). De Liquidity Coverage Ratio lag eind juni met 297% ruim boven de minimumeis van 100% en ook de Net Stable Funding Ratio is met 113% meer dan voldoende (minimum 100%).

Op 27 juni jl. is de vernieuwde Europese kapitaalverordening CRR II in werking getreden. Onderdeel hiervan is een aangepaste definitie van de leverage ratio voor promotional banks. Kortweg mag de bank de kredietverlening aan de publieke sector buiten beschouwing laten bij de berekening van de leverage ratio. De leverage ratio (inclusief winst lopend boekjaar) bedraagt in dat geval 25,6% per 30 juni en dat is ruimschoots boven de toekomstige minimale eis van 3%. Zonder voornoemde aanpassing van de definitie is de leverage ratio 2,6% en daarmee gelijk aan eind 2018.

Vooruitzichten

De bank verwacht de stijgende lijn in de kredietverlening door te zetten en voorziet voor heel 2019 een hogere kredietomzet dan de € 7,4 miljard over heel 2018. Wel verwacht de bank, in lijn met eerder uitgesproken verwachtingen, nog steeds dat de nettowinst in 2019 op een lager niveau uitkomt dan in 2018.

Voor het halfjaarbericht, klik op onderstaande button

Share Button