Veel professionele beleggers zien niet de waarde van de S- en G-factoren van ESG

Het groeiende publieke bewustzijn ten aanzien van klimaatverandering, grondstoffenschaarste, wereldwijde bevolkingsgroei en sociale onrechtvaardigheid hebben geleid tot een sterkere focus op de integratie van milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke (ESG-)overwegingen in het beleggingsproces. Echter, in de praktijk blijkt dat beleggers minder focussen op ‘S’- en ‘G’-factoren dan op ‘E’. Nieuw onderzoek (Beleggingssentiment: Verantwoord beleggen)[1] in opdracht van NN Investment Partners (NN IP) heeft onderzocht welke ESG-factoren volgens beleggers het meeste potentieel hebben om het rendement te verhogen. Uit de resultaten blijkt dat 66% van de professionele beleggers het meeste rendementspotentieel ziet in milieufactoren, terwijl bestuurlijke factoren (40%) en vooral maatschappelijke factoren (15%) ver achterblijven. Lopen beleggers die niet verder kijken dan de ‘E’ van ESG aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden mis?

NN Investment Partners’ Investor Sentiment: Responsible Investing survey, May 2019. 290 professional investor respondents.

De resultaten van het onderzoek laten duidelijk zien dat professionele beleggers een voorkeur hebben voor ‘E’: De energietransitie van traditionele fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen heeft volgens 87% aanzienlijk rendementspotentieel, gevolgd door klimaatverandering (81%) en vervuiling (78%).

Er waren echter ook grote verschillen tussen de landen. Zo bleek uit de scores van de Franse beleggers dat zij een veel evenwichtigere visie hebben. Hun score voor ‘E’ (52%) was zelfs lager dan voor ‘G’ (56%), en hun ‘S’-score (35%) lag veel hoger dan het gemiddelde.

Adrie Heinsbroek, Principal Responsible Investment bij NN Investment Partners, reageert: “Het is interessant om te zien dat de visies per land zo sterk uiteenlopen. Nederlandse professionele beleggers richten zich bijvoorbeeld sterk op de milieufactor en weinig op de maatschappelijke aspecten als het gaat om rendementspotentieel.

Milieukwesties staan momenteel hoog op de politieke en economische agenda omdat er een duidelijke correlatie is met rendement. Het is dus niet per se verrassend dat beleggers zich op dit moment meer richten op de ‘E’ van ‘ESG’. Klimaatverandering, vervuiling en de opwarming van de aarde zijn prominente thema’s en de positieve impact, bijvoorbeeld het terugbrengen van de CO₂-uitstoot of afval, is in dat opzicht beter meetbaar en gemakkelijker te rapporteren. Maar uit het oogpunt van portefeuillediversificatie is het belangrijk om ook te kijken naar de vele mogelijkheden van maatschappelijke en bestuurlijke factoren.”

Bestuur is bijvoorbeeld een zeer belangrijke factor in de beoordeling van bedrijfsrisico’s en de kwaliteit van het management was reeds vóór het tijdperk van verantwoord beleggen al een belangrijke pijler van de risicoanalyse. Dit is misschien ook de reden waarom dit element aanzienlijk hoger scoorde dan de andere bestuurlijke factoren in dit onderzoek (74%). In de periode 2008-2019 analyseerde NN IP 53 Aziatische emittenten van bedrijfsobligaties die in gebreke zijn gebleven, door gebruik te maken van informatie uit verschillende bronnen, waaronder rapporten van ratingbureaus, nieuwsartikelen en analistenonderzoek. Uit de resultaten bleek dat 20 van de 53 emittenten (38%) problemen hadden die verband hielden met gebrekkige corporate governance. Dit toont aan hoe belangrijk het is om de bestuurlijke factor niet over het hoofd te zien bij de beoordeling van het eventuele risico bij potentiële beleggingsmogelijkheden.

Adrie Heinsbroek voegt hieraan toe: “Onze eigen analyse[2] wijst ook uit dat het aantal bedrijven dat wereldwijd goed scoort op ESG-criteria groter en veel diverser is dan velen denken.  Wij zijn van mening dat beleggingen in uiteenlopende sectoren ook van ‘S’- en ‘G’-vlak kunnen profiteren. Er zijn veel maatschappelijke thema’s die gekoppeld zijn aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s). Zo omvatten de aan de SDG’s gekoppelde beleggingsmogelijkheden onder meer ziekenhuizen en verzorgingshuizen (SDG 3 – goede gezondheid en welzijn), water, afval en waterzuiveringsinstallaties (SDG 6 – schoon water en sanitair), en scholen en universiteiten (SDG 4 – kwaliteitsonderwijs). Additioneel aan het integreren van de milieufactoren, biedt NN IP strategieën aan die standaard rekening houden met bestuurlijke factoren en die een sterke maatschappelijke focus hebben. Dit heeft als doel om beleggers langdurige duurzame voordelen en aantrekkelijke risico-gewogen rendementen aan te bieden in meer uiteenlopende sectoren.”

[1] Bron: Beleggingssentiment: Verantwoord Beleggen onderzoek, NN Investment Partners, mei 2019. 290 professionele beleggers als respondenten. De respondenten zijn afkomstig uit vijf hoofdgebieden: Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en België. Een extra panel met respondenten was afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië.

[2]Bron: Gebaseerd op een analyse van 15.000 bedrijven in de CS Holt database van beursgenoteerde aandelen. Bijna 3.000 aandelen voldoen aan de criteria voor een positieve impact.

Share Button