Banken: verhoging hypotheek voor duurzaamheidsmaatregelen moet eenvoudiger

Om mensen over de streep te trekken om verduurzamingsmaatregelen te nemen voor hun huis is het nodig om het verhogen van de hypotheek eenvoudiger te maken. Nu vormen de kosten van een volledig adviestraject en taxatierapport, zeker in het licht van de maximale extra financieringsruimte van 9000 euro, een hoge en vaak onnodige drempel om over te gaan tot verduurzaming van de woning. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op de consultatie Regeling Hypothecair Krediet 2020.

De NVB stelt daarom voor om bij de financiering van zogenoemde no-regretmaatregelen (alle isolerende maatregelen die bovendien een economische levensduur hebben van tenminste 30 jaar) het adviestraject te beperken tot een eenvoudige krediettoets. Uiteraard hebben banken de verantwoordelijkheid om overkreditering tegen te gaan maar verantwoorde verstrekking van een aanvullende hypothecaire financiering van maximaal 9.000 euro vereist volgens de NVB niet noodzakelijkerwijs een volledig adviestraject en taxatierapport. Dit geldt te meer nu het gaat om no-regretmaatregelen die zorgen voor besparingen op de maandelijkse energie-uitgaven.

Klik hier voor de consultatiereactie van de NVB

Share Button