Safra Sarasin: ‘Nieuwe ESG-landenmethodologie corrigeert inkomensvooroordelen’

Soevereine risico’s staan weer volop in de schijnwerpers. Geopolitieke spanningen en conflicten, klimaatverandering en voedsel- en energiecrises dwingen beleggers opnieuw na te denken over de invloed van milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke kwesties op soevereine risico’s. ‘Wij hebben onze ESG-landenmethodologie pas geactualiseerd, waardoor we soevereine staten meer op gelijke voet kunnen vergelijken’, stellen Daniel Wild, Chief Sustainability Officer, en Katya Wisniewski, Sustainable Investment Analyst, bij J. Safra Sarasin.

Hoe kunnen beleggers in vastrentende waarden ESG-factoren het beste integreren om kredietrisico’s te identificeren en te beheren? Bij het evalueren van de duurzaamheid van een land combineren de meeste bestaande benaderingen verschillende ESG-metrics in één geaggregeerde ESG-rating. Dat resulteert in een ranking. Dit proces heeft echter te lijden onder een ‘ingebakken inkomensvooroordeel’. Rijke landen hebben hierbij de neiging om hoger te scoren op ESG-prestaties dan armere economieën.

Tegelijkertijd worden ESG-indicatoren in de soevereine ruimte niet routinematig bijgewerkt en zijn ze vatbaar voor hiaten in de gegevens, in tegenstelling tot hun tegenhangers bij de corporate ratings. Deze beperkingen bemoeilijken de integratie van ESG in de analyse van overheidsbeleggingen. Ze kunnen het beleggingsuniversum beperken vanuit rendementsoogpunt. Ze maken het ook moeilijk voor impactgerichte beleggers om landen te ondersteunen op hun weg naar de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Waarde toevoegen aan beleggingsproces overheden

“Bij J. Safra Sarasin waren we in 2002 een van de eersten die duurzaamheidsbeoordelingen van landen opstelden. Sindsdien hebben we onze methodologie voortdurend bijgewerkt en verder ontwikkeld,’’  vertelt Katya Wisniewski . Het meest recente model werd gelanceerd in 2023.

Dit bijgewerkte Country ESG Framework kan helpen om de ESG-prestaties van landen zo goed mogelijk te beoordelen en waarde toe te voegen aan het beleggingsproces van overheden.

“Wij zijn van mening dat ESG-gegevens van landen moeten worden gecorrigeerd als er sprake is van een inkomstenbias, en moeten worden gecombineerd met de ESG-momentumanalyse. Dankzij deze aanpak zijn we beter uitgerust om de relatieve outperformance van landen met het potentieel om hun SDG’s te realiseren te spotten en er actief aan deel te nemen,” vult Daniel Wild aan.

Correctie ingesleten inkomensvooroordelen

Het nieuwe BJSS Country ESG Framework combineert kwantitatieve methodologie met kwalitatieve analyse om een volledig beeld te krijgen van de ESG-risico’s en kansen van een land. Door 152 landen te vergelijken en 78 ESG-indicatoren uit betrouwbare bronnen van derden op te nemen, corrigeert het nu ingesleten inkomensvooroordelen waar deze aanwezig en van toepassing zijn. De resulterende, voor inkomens gecorrigeerde ESG-scores maken meer gedifferentieerde inzichten mogelijk en vormen een waardevolle, aanvullende informatiebron voor beleggers om landenrisico’s te beoordelen.

Het is nu belangrijker dan ooit om te begrijpen hoe ESG-factoren het beste geïntegreerd kunnen worden in het beleggingsproces van overheden met behulp van uitgebreide analytische tools. De geactualiseerde aanpak helpt soevereine staten op gelijke voet te vergelijken en tegelijkertijd inzicht te krijgen in de kleinere nuances in hun weg naar duurzaamheid en in hun specifieke ESG-risico’s en -trends.

 

Share Button