Provincie Noord-Holland helpt bedrijven met zonnepanelen

De provincie Noord-Holland gaat bedrijven helpen om zonnepanelen op grote daken aan te leggen. In Noord-Holland liggen meer dan 14.000 grote bedrijfsdaken waar mogelijk zonnepanelen op kunnen komen. Pas 4 procent wordt daar nu van gebruikt.

Gedeputeerde Klimaat & Energie Edward Stigter: “We hebben zonne-energie heel hard nodig om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn. Deze ongebruikte daken bieden enorm veel kansen om daar aan bij te dragen. Op die manier ontzien we waardevolle landbouwgrond en natuur. Ik ben dan ook ontzettend blij met deze aanpak.”

Atlas Zon geeft inzicht

Er zijn steeds meer bedrijven die zonnepanelen op hun dak laten installeren. Het Servicepunt Duurzame Energie heeft voor de provincie een Atlas Zon gemaakt. Deze geeft inzicht in alle grote daken in Noord-Holland (groter dan 1000m2), of er al zonnepanelen liggen en of er al subsidie voor is aangevraagd. Bedrijven blijken het soms lastig te vinden om te beslissen al dan niet zonnepanelen op hun dak te plaatsen. De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat zij goed worden geïnformeerd over de mogelijkheden voor zonne-energie op hun dak.

De provincie investeert al langere tijd in het verduurzamen van bedrijventerreinen. Voor veel grote zonprojecten is in de afgelopen jaren landelijke subsidie aangevraagd. 70% van deze projecten is nog niet gerealiseerd. De provincie biedt ondersteuning aan bedrijven waar zonne-energie als interessante duurzaamheidsmaatregel naar voren is gekomen, maar waar nog geen concrete plannen zijn gemaakt om panelen te plaatsen. Te denken valt daarbij aan technisch advies over de dakbelasting of de netaansluiting, begeleiding bij het offertetraject of advies over de financiering.

Share Button