DNB vraagt banken mee te denken over integratie klimaatrisico’s in bedrijfsvoering

Bron
DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) start een consultatie over de Good Practice ‘Integration of climate-related risk considerations into banks’ risk management’. De consultatie loopt tot 17 januari 2020. Hoofdvraag van de consultatie is of de good practices voldoende duidelijk zijn en banken daadwerkelijk handvatten bieden voor verdere integratie van klimaatgerelateerde risico’s in de governance, het risicomanagement en disclosure van banken.

Waarom deze consultatie?

Banken kunnen kwetsbaar zijn voor de fysieke gevolgen van veranderend weer (fysieke risico’s) en voor de gevolgen van een overgang naar een klimaatneutrale economie (transitierisico’s). Gelet op de potentiële impact van klimaatgerelateerde risico’s op de balans van banken, verwacht DNB dat banken klimaatgerelateerde risico’s meenemen in hun risicobeheersing, onder andere door de invloed van deze risico’s op hun risicoprofiel in kaart te brengen.

Good practices

De good practices bieden handvatten voor de integratie van klimaatgerelateerde risico’s binnen governance, risicomanagement en disclosure van banken. Voor het opstellen hiervan heeft DNB onder andere gebruikgemaakt van de belangrijkste bevindingen uit de analyse van de Climate Risk self assessmenst bij LSI’s en andere marktobservaties opgedaan via het klimaatwerk van DNB.

Reageren

DNB nodigt de sector uit om te reageren op de consultatie, dit kan tot en met 10 januari 2020.

Share Button