Groene lening voor baggeraar Jan De Nul

Voor de financiering van de twee installatieschepen Les Alizés en Voltaire maakt de groep Jan De Nul voor het eerst gebruik van een groene lening. Het consortium van banken bestond uit KBC Bank, BNP Paribas Fortis, ING Luxembourg, Rabobank en Belfius Bank.

Amper een half jaar na de bekendmaking van de investering in het offshore installatieschip Voltaire bestelt Jan De Nul Group het kraanschip voor drijvende installatie Les Alizés bij de scheepswerf CMHI Haimen in China.

Deze aanwinst behoort samen met de Voltaire tot de categorie offshore installatieschepen die in staat zijn om de nieuwste generatie van windparken op zee te bouwen. Les Alizés is uitgerust met een kraan met een hefvermogen van 5.000 ton en al even indrukwekkende hijshoogtes. In 2022 zal het schip klaar zijn.

Primeur voor Jan De Nul Group en KBC Bank

Jan De Nul Group sloot voor de financiering van beide investeringen op 5 juli 2019 een overeenkomst voor een groene lening met een consortium van vijf banken, geleid door KBC Bank (het consortium van vijf banken bestaat uit KBC Bank, BNP Paribas Fortis, ING Luxemburg, Rabobank en Belfius Bank).

Deze transactie is een belangrijke mijlpaal en primeur voor zowel Jan De Nul Group als KBC Bank. Voor Jan De Nul Group is het de eerste groene lening en voor KBC de eerste gesyndiceerde groene lening binnen de scheepvaartsector. Een groene lening dient integraal gebruikt te worden voor de financiering van groene projecten.

Paul Lievens, CFO bij Jan De Nul Group: “We zijn trots dat wij onze eerste groene lening kunnen afsluiten. Hiermee financieren we onze twee gloednieuwe schepen Voltaire en Les Alizés die hoofdzakelijk zullen worden ingezet voor de installatie en het onderhoud van windmolenparken op zee. Wij spelen op die manier in op de wereldwijd toenemende vraag naar groene energie en een groeiende offshore markt.

Luc Popelier, CEO Divisie International Markets KBC Groep vult aan: “KBC is trots dat ze als coördinator en duurzaamheidscoördinator Jan De Nul heeft kunnen bijstaan in de uitwerking van deze gesyndiceerde groene lening. We bouwden voort op onze bestaande kennis rond en ervaring met groene obligatieleningen om deze gesyndiceerde groene lening te structureren en coördineren. KBC stond onder andere ook in voor de uitwerking van het Groene Financieringskader waarin beschreven staat aan welke criteria deze duurzame schepen dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor de groene lening. Tijdens de ontwerpfase heeft Jan De Nul heel goed nagedacht over de milieu-impact en de oplossingen om die impact te minimaliseren. Dit is een mooi voorbeeld van hoe wij omgaan met duurzame financiering en actief een bijdrage leveren aan de milieu-uitdagingen.”

De Voltaire werd begin april 2019 besteld en zal opgeleverd worden in 2022. De Voltaire is het derde jack-up installatieschip van Jan De Nul Group. Dankzij de hoofdkraan met een hefvermogen van meer dan 3.000 ton kan dit hefeiland de hernieuwbare energiesector helpen om de nieuwe generatie windmolenparken op zee te bouwen. De Voltaire kan ook ingezet worden voor de offshore olie- en gasindustrie alsook voor de ontmanteling van offshore installaties.

Dat beide schepen hoofdzakelijk voor de hernieuwbare energiesector zullen werken en met een geavanceerd emissiebehandelingssysteem zijn uitgerust, zorgt ervoor dat deze investering in aanmerking kwam voor de groene lening.

Collectief engagement voor het klimaat

De groene lening werd gestructureerd volgens de ‘Green Loan Principles’ zoals opgesteld door de Loan Market Association (de sectorvereniging waarin banken, advocaten en andere financiële partijen zijn vertegenwoordigd) en met als doel om investeringen in groene projecten te bevorderen door aan de banken en de ondernemingen richtlijnen te bezorgen rond de karakteristieken van een groene lening.

Wim Eraly, Algemeen Directeur Corporate Banking KBC Divisie België vult aan: “De impact van de klimaatopwarming is een van de grootste uitdagingen van onze samenleving. KBC Groep neemt haar maatschappelijke rol ter harte, o.a. door in gesprek te gaan met onze bedrijvenklanten en hen mee te ondersteunen in hun transitie naar een groenere economie.  KBC Groep onderschreef eerder al het ‘Collective Commitment to Climate Action’ en neemt op die manier het duidelijke en verregaande engagement om – in samenwerking met onze klanten – op korte termijn een concrete en tastbare bijdrage te leveren vanuit zijn kernactiviteiten, niet alleen als bank, maar ook als verzekeraar en asset manager. Ook deze transactie voor Jan De Nul is een sterk voorbeeld van hoe wij een voortrekkersrol spelen in de transitie naar een duurzamere maatschappij.”

Markt van duurzame financieringen kent forse groei

Sinds 2017 is de markt van duurzame financieringen fors groeiend met de EMEA-zone als trekker. Ook in 2019 zet deze trend zich verder met in de eerste jaarhelft van 2019 een 47%-toename ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In de markt van duurzame financieringen bestaat het grootste deel (84%) evenwel uit de zogenaamde duurzaamheidsgerelateerde leningen, waarbij de voorwaarden van de lening deels afhankelijk zijn van hoe de kredietnemer presteert op het vlak van duurzaamheid.

Groene leningen zelf maken een minderheid uit van de totale markt (16%), aangezien deze groene leningen striktere criteria hanteren. Een groene lening dient integraal gebruikt te worden voor de financiering van groene projecten.

Share Button