Circulaire wanden op nieuwe Milieulijst 2020

Bron
Ritswand

Op 27 december 2019 is de nieuwe Milieulijst voor 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. De Milieulijst 2020 biedt veel nieuwe mogelijkheden voor ondernemers die fiscaal voordelig willen investeren in circulair ondernemen. Hierbij valt te denken aan mogelijkheden voor investeringen in circulair produceren en het hergebruik van materialen. Ook nieuw op de Milieulijst zijn verschillende circulaire producten, circulaire bouwmaterialen en het maken van producten uit zwerfvuil. Door de plaatsing van deze elementen op de Milieulijst is voor onder andere De Ritswand een subsidie aan te vragen van 27% van de kosten van het product. Bedrijfsmiddelen die bijdrage aan de circulaire economie zijn herkenbaar aan een blauw icoon ‘circulaire economie’.

Ritswand

De Ritswand voldoet aan de eisen van deze nieuwe Milieulijst. Eén specifieke code is zelfs gebaseerd op De Ritswand. Namelijk de code voor een modulair herbruikbaar wandsysteem die bestemd is voor het onderverdelen van een binnenruimte in een bedrijfspand met kantoorfunctie in kleinere ruimtes. Het wandsysteem moet hierbij aan de volgende eisen voldoen; het is modulair ontworpen, het is niet aard- en nagelvast verbonden aan plafond, vloer en muur en kan door de producent aan het einde van de levensduur gegarandeerd worden ingenomen. Dit moet blijken uit de garantievoorwaarden en wordt hergebruikt of wordt gerecycled tot grondstoffen voor nieuwe wandsystemen.

MIA en Vamil

Op de Milieulijst staan alle milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Ten opzichte van 2019 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 50 nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. De MIA biedt ondernemers de mogelijkheid om bij milieu-investeringsaftrek de fiscale winst te verlagen. De subsidie kan oplopen tot 36 procent van het investeringsbedrag. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Met de VAMIL kan een ondernemer een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven wordt de fiscale winst verminderd en hoeft er minder belasting worden betaald in dat jaar. Dit biedt een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Voorwaarden

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. Een ondernemer komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als de investering voldoet aan de volgende vijf voorwaarden:

  • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst;
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
  • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel;
  • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn;
  • Voor hetzelfde bedrijfsmiddel kan geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk worden verkregen.
Share Button