Aftrap community Planet Finance: ‘kruisbestuiving belangrijk’

Als vervolg op de ‘groene brigade’ van de NBA (de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants), waarin werd nagedacht over de rol van accountants en financials rondom duurzaamheid, is inmiddels de community ‘Planet Finance’ van start gegaan. Plaats van de kick-off: Circl, het circulaire paviljoen van ABN Amro, in het hart van de Amsterdamse Zuidas.

Zo’n honderd deelnemers, waarvan ongeveer de helft accountants en daarnaast bankiers, toezichthouders en mvo-specialisten, woonden de aftrap van de nieuwe community bij.

Planet Finance neemt een voorschot op de nieuwe bestuurlijke inrichting van de NBA, waarin communities moeten zorgen voor verbinding tussen leden onderling en met andere (financieel) professionals. Doel van deze specifieke community is om deelnemers vanuit hun eigen deskundigheid te laten bijdragen aan het verduurzamen van de economie en samen te werken aan oplossingen, tools en scenario’s. Om die met elkaar in contact te brengen is inmiddels ook een aparte LinkedIn-groep opgericht. “Ieders inbreng is even belangrijk”, benadrukte dagvoorzitter en manager externe communicatie Lukas Burgering van de NBA, bij de start van de bijeenkomst.

Fou-Khan Tsang, bestuursvoorzitter van Alfa Accountant en aanjager van de nieuwe community, stelde dat iedere ondernemer in de komende paar jaar wordt geconfronteerd met vraagstukken rondom duurzaamheid. “Als we CO2 gaan beprijzen, hoe ziet de jaarrekening van KLM er dan uit?” Alfa richt zich specifiek op de agrarische markt. “Als straks de helft van de boeren moet verdwijnen, kunt u wel nagaan wat de impact daarvan op ons bedrijf is”, aldus Tsang.

Nog te weinig

Volgens Fieke de Haan (Circle Economy) en Lucas Geusebroek (NBA) worden er wel veel plannen gemaakt rondom duurzaamheid, maar gebeurt er in de praktijk nog te weinig. Negen procent van de economische activiteit wereldwijd is circulair, maar de trend is eerder negatief dan positief. Zij vroegen opnieuw aandacht voor de recent verschenen publieke management letter ‘Klimaat is financieel’ van de NBA.

Duurzame initiatieven zoals product as a service vragen om verandering in business- en verdienmodellen van organisaties. “Als je op een heel andere manier je business gaat doen, hoe kan het accountantsberoep dan meebewegen?”, hielden zij de zaal voor. Meer ‘circulaire’ praktijkcases zijn welkom om de discussie over accounting issues te voeden.

Vanuit de werkgroep ESG (Environmental Social Governance) Assurance onderstreepten Usha Ganga (docent HAN Hogeschool) en Paul Hurks (NBA) het toenemend belang van niet-financiële informatie voor organisaties. “Dat gaat niet alleen over CO2, maar ook over zaken als sociale verantwoordelijkheid en inclusiviteit”, aldus Ganga. Bij financiering wordt de beschikbaarheid van niet-financiële informatie steeds meer een voorwaarde. Zo vraagt Triodos Bank nadrukkelijk om een duurzaamheidsverslag.

Brugfunctie

De NBA moet een brugfunctie vervullen tussen accountantsberoep en het “totale speelveld rondom duurzaamheid en stakeholders”, aldus Hurks. Doel van de nieuwe community Planet Finance is om een “inspiratievolle gemeenschap” te worden, die op een nieuwe manier werkt aan rapporteren, meten en controleren. Kruisbestuiving tussen disciplines is daarbij heel belangrijk. “De transitie is veelomvattend, we hebben haast en alleen rapportering is niet genoeg”, benadrukte Hurks.

De aanbevelingen uit de publieke management letter, de normering en audit van duurzaamheid, consequenties voor de accountantsopleiding, de verwachtingen rondom de nieuwe community en de rol van de accountant bij duurzaamheid: zulke thema’s werden vervolgens in kleinere groepen besproken.

Het tweede deel van het programma werd verzorgd door Arnoud Walrecht en Jeroen van Muiswinkel van KPMG Sustainability. Hierin werd nader ingegaan op circulaire verdienmodellen en op ‘Circular Transition Indicators’, een nieuwe methode om de transitie te versnellen, ontwikkeld samen met de World Business Council for Sustainable Development en in januari gelanceerd tijdens het World Economic Forum. Gastspreker bij dit gedeelte was Harald Tepper, Senior Director Circulaire Economie bij Philips.

Bekijk de informatie over de community Planet Finance op nba.nl.

Share Button