Jane Ambachtsheer (BNPP AM): “De klimaatdoelstellingen van Parijs vereisen actie van beleggers”

Over het bereiken van de klimaatdoelen van Parijs, is Jane Ambachtsheer, Global Head of Sustainability bij BNP Paribas Asset Management (BNPP AM), duidelijk: “De wereld zal de opwarming van de aarde niet kunnen beperken tot een stijging van 1,5 graden Celsius als we wachten totdat regeringen actie ondernemen”. Dat verklaart de motivatie van BNPP AM om beleggingen te laten bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelen. 

De langste VN-klimaatbesprekingen van vorig jaar in Madrid bleken teleurstellend voor de strijd tegen klimaatverandering. Ze weerspiegelden een toenemende polarisatie tussen enerzijds de belangrijkste emitterende landen, die elke poging tot verplichting van emissiereductie blokkeerden, en anderzijds het leiderschap van kwetsbare landen en de Europese Unie. Ook op technisch vlak was er teleurstelling. Er werd gehoopt dat de partijen eindelijk een akkoord zouden bereiken over de regels die de mondiale koolstofmarkten zouden moeten regelen (artikel 6 van de overeenkomst), maar elke overeenkomst hierover werd uitgesteld tot in 2020.

Positieve uitkomsten van de COP-25 waren er gelukkig ook in de vorm van commitments van ‘niet-statelijke actoren’. 613 investeerders (inclusief BNPP AM) met $ 37 miljard aan assets stuurden de grootste gezamenlijke oproep ooit tot klimaatactie aan regeringen. Bovendien was er de allereerste openbare toezegging van een oliegigant om tegen 2050 emissie-neutraal te zijn. Ondertussen kondigde de Europese Investeringsbank (EIB) aan dat ze de kredietverlening voor bijna alle fossiele brandstofprojecten na 2021 gaat uitfaseren, als eerste multilaterale ontwikkelingsbank. 

Hoewel bedrijven, investeerders en het maatschappelijk middenveld vooruitgang boeken op het gebied van klimaatbeheersing en aanpassing, is de realiteit dat regeringen langzaam bewegen. 

Reden voor optimisme

Desondanks ziet Jane Ambachtsheer genoeg reden tot optimisme. ”In 2006 was Al Gore’s documentaire ‘An Inconvenient Truth’ een wake-up call voor klimaatverandering. De klimaatwetenschap heeft sindsdien grote vorderingen gemaakt en groene technologieën zoals zonne-energie worden snel mainstream. Nu staat het klimaat weer centraal in het publieke debat – niet in de laatste plaats dankzij Greta Thunberg, de nieuwe Al Gore”. Verder wijst Ambachtsheer op de aanzienlijke daling van de kosten van hernieuwbare energie. Volgens IRENA, het International Renewable Energy Agency, is hernieuwbare energie al de goedkoopste elektriciteitsbron in veel delen van de wereld. Nu de prijzen verder dalen, zal het kostenvoordeel van hernieuwbare energiebronnen alleen maar toenemen.

Publieke druk, overheidssteun en voortdurende verbeteringen in de economie van hernieuwbare energiebronnen en gerelateerde technologiekosten – denk aan batterijopslag – zouden verdere vooruitgang mogelijk moeten maken. En daardoor de kansen moeten vergroten om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen.

Verwacht wordt dat de leidende landen tegen 2030 stappen zullen hebben genomen om het gebruik van kolen geleidelijk af te schaffen en extra CO2-prijzen hebben ingevoerd. Tegen 2035 zullen ze de verkoop van nieuwe auto’s op fossiele brandstoffen hebben verboden. Het is belangrijk dat financiële instellingen en beleggers op dergelijke maatregelen anticiperen en hierop reageren. Tegelijkertijd kunnen ze actief bijdragen door een klimaatinvesteringsstrategie te volgen.

Invloed uitoefenen

Voor stakeholders zoals beleggers en vermogensbeheerders zijn er verschillende manieren om invloed uit te oefenen. Een daarvan is door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Ambachtsheer: “In 2019 was BNPP AM een van de meest actieve managers die pro-klimaatresoluties steunden. Dan moet je denken aan aandeelhoudersvoorstellen over onderwerpen zoals verbeterde openbaarmaking van emissies en reductieplannen, transparantie bij lobbyen en hervormingen van het bestuur om de verantwoordingsplicht te verbeteren”. 

Een belegger kan ook de dialoog zoeken met bedrijven en andere emittenten van effecten. Zo streeft de investeerdersgroep Climate Action 100+ ernaar dat enkele van ’s werelds grootste bedrijven de nodige actie ondernemen tegen klimaatverandering. Een succesvol resultaat daarvan is dat Shell nu de lobbygroep van de Amerikaanse Fuel & Petrochemical Manufacturers verlaat en daarbij afwijkend klimaatbeleid aanvoert omdat het de doelstellingen van Parijs ondersteunt. 

Ten slotte kunnen beleggers invloed uitoefenen door hun investeringen, door bepaalde activiteiten te financieren of juist uit te sluiten. BNPP AM bijvoorbeeld investeert niet in tabaks- of kolencentrales.

De drie E’s van BNP Paribas Asset Management

Als langetermijnbelegger vinden wij het van essentieel belang om ons te richten op de toekomst, en met name drie hoofdthema’s vormen de basis voor ons diepgaand onderzoek, onze betrokkenheid en thematische investeringen. Dit zijn de Energietransitie, Ecologische duurzaamheid en gelijkheid (Engels: Equality) en inclusieve groei. In overeenstemming met deze focus heeft BNP Paribas AM een strategie voor energietransitie, een koolstofvrije strategie en een circulair fonds gelanceerd. Deze inspanningen zijn in lijn met het werk dat we doen aan klimaatgerelateerde financiële informatie en het classificeren van bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld in verband met de nieuwe taxonomie van de Europese Commissie voor duurzame investeringen. Ambachtsheer is trots op wat bereikt is maar kijkt ook verder: “De toekomstige focus van de industrie ligt vooral op het meten van impact: impact op het milieu, en breder, impact afgestemd op de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN. Dit is een onderwerp waaraan wij binnen BNPPAM ook aan werken en we kijken ernaar uit om onze vorderingen de komende maanden met investeerders te delen”.

Bron: BNP Paribas Asset Management, partner van Portaal Duurzaam Financieel

Share Button