Club of Rome lanceert Finance Impact Hub en opent kantoor in Brussel

Op 20 februari opende de Club van Rome officieel zijn eerste nieuwe kantoor in Brussel en lanceert het tegelijk zijn Finance Impact Hub, beide met de steun van Triodos Bank. Dit nieuwe initiatief zal een brede kring van belangrijke besluitvormers samen brengen: o.a. deskundigen op het gebied van duurzame financiering, vertegenwoordigers van particuliere en publieke financiële instellingen en vertegenwoordigers van de EU-instellingen en -lidstaten.

Ook al is er de laatste tijd vooruitgang geboekt op het gebied van Sustainable Finance in Europa, het tempo moet sneller. De financiële sector moet in veel grotere mate bijdragen aan de positieve veranderingen in de economie. Ook de ‘erfenis’ van niet-duurzame financiering blijft een rem om veel sneller vooruitgang te boeken in de transitie naar een netto koolstofvrije samenleving.Het doel van de Finance Impact Hub is de financiële stromen veel sneller te doen verschuiven naar groene en duurzame investeringen. De Finance Impact Hub zal ook het systemische karakter van de financiële sector en de gevolgen daarvan voor het klimaat, de natuur en de samenleving onderzoeken. Dat zal besluitvormers in staat stellen om de perspectieven en de keuzes op politiek en regelgevend vlak en in de industriële sectoren te begrijpen en een gecoördineerde actie voor een duurzame economie mogelijk te maken.

Stop aan investeringen in een koolstofrijke, lineaire economie

“Het is absoluut noodzakelijk dat we overgaan tot een nieuw financieel systeem gericht op een harmonieus evenwicht met mensen, de planeet en welvaart. De Finance Impact Hub heeft drie fundamentele doelstellingen: het stopzetten van alle nieuwe investeringen in een koolstofrijke, lineaire economie en het verdrievoudigen van de investeringen in schone energie en groene technologieën wereldwijd. Ten slotte ondersteunen we de Europese Green Deal als een nieuw model voor een circulaire economie en welzijn door de veranderingen in het financiële systeem te versnellen en deze te vertalen in concreet beleid. Met als doel: een werkelijk rechtvaardige overgang.” –  Sandrine Dixson-Declève, co-President Club van Rome

Gemeenschappelijk routeplan

“De financiële sector moet de overgang naar een duurzame, netto nul- en inclusieve economie actief ondersteunen. Samenwerking en gezamenlijke actie tussen overheids- en beleidsmakers, bedrijven, financiële instellingen en andere belanghebbenden in de samenleving is van essentieel belang voor de financiële sector om het effect ervan te vergroten. De Finance Impact Hub zal een gemeenschappelijke routekaart voor verandering binnen het financiële systeem opstellen die de samenleving het beste dient en de transities versnelt die we nodig hebben om uit de planetaire noodsituaties te komen. Triodos Bank steunt het initiatief van de Club van Rome, omdat het nauw verbonden is met onze missie die we 40 jaar geleden zijn begonnen: het financiële systeem zodanig veranderen dat het de belangen van de mensen voorop stelt en ons tegelijk in staat stelt om binnen onze planetaire grenzen te leven.” – Peter Blom, Chief Executive Officer van Triodos Bank en Voorzitter van the Finance Impact Hub

Nieuw kantoor van de Club van Rome in Brussel

Het nieuwe kantoor van de Club van Rome en de Finance Impact Hub zijn gehuisvest in de kantoren van Triodos Bank in Brussel. Triodos Bank is de toonaangevende duurzame bank in de wereld en zal het initiatief van de Club in 2020, een kritiek jaar voor de Europese Unie, steunen. De bank draagt zo bij aan het welslagen van de Europese Green Deal en dit momentum als een keerpunt wil markeren in onze inspanningen om uit de klimaatcrisis te geraken.

Over De Club van Rome

De Club van Rome is een internationale denktank die is opgericht in 1968. Het netwerk bestaat uit vooraanstaande economen, beleidsmakers, wetenschappers en zakenmensen uit de hele wereld. Het haalde in 1972 de krantenkoppen met de publicatie van zijn eerste rapport, The Limits to Growth, waarin de Club waarschuwde voor de systeemrisico’s van onbeperkte materiële groei en ongeremde consumptie in een wereld van beperkte grondstoffen. Het rapport stelde dat als de mensheid door zou gaan op de huidige weg, het systeem de draagkracht van de planeet zou overschrijden en uiteindelijk zou instorten. De Club heeft in de loop der jaren een aantal rapporten gepubliceerd (o.a. Come On!, A Finer Future) en streeft er vandaag naar om het gedachtegoed van zijn leden te vertalen in concrete actie en impact via zijn vijf Impact Hubs, waarvan Finance er één is.

Het nieuwe kantoor van de Club van Rome en de Finance Impact Hub zijn gehuisvest in de kantoren van Triodos Bank in Brussel.

Share Button