Nederlandse banken scoren slecht op gendergelijkheid

Bron
SOMO

Nederlandse banken schieten ernstig tekort in hun aanpak van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dit geldt zowel voor hun interne bedrijfsvoering als voor hun klant- en investeringsrelaties. Dit is de conclusie van een nieuw onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer naar de prestaties van zeven Nederlandse banken (ABN Amro, Volksbank, ING, Rabobank, NIBC, Triodos Bank en Van Lanschot Kempen), uitgevoerd door SOMO.

Peter Ras (projectleider Eerlijke Bankwijzer): ”Banken lopen echt achter in de aanpak van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Banken moeten niet alleen zelf een grote inhaalslag maken maar moeten zich ook inzetten voor verbetering van de positie van vrouwen in de bedrijven waarin ze investeren.

Genderongelijkheid binnen de Nederlandse banken

  • ABN Amro, NIBC en Van Lanschot Kempen halen het wettelijke streefcijfer van dertig procent vrouwen aan de top niet. De Volksbank, Triodos en Rabobank halen dit wel.
  • Het loonverschil tussen mannen en vrouwen in de financiële sector behoort tot het grootste van alle sectoren van de Nederlandse economie en neemt toe (het verschil in 2018 was 28 procent).
  • Van de Nederlandse vrouwen in de financiële sector werkt 61 procent in deeltijd (tegenover 18 procent van de Nederlandse mannen), waardoor hun beloning fors minder is.
  • Alleen de Volksbank en Triodos Bank hebben stappen ondernomen voor een specifiek klachtenmechanisme over seksuele intimidatie en genderdiscriminatie, terwijl geen enkele bank rapporteert over de manier waarop zij dit soort klachten monitoren en opvolgen.
  • Geen van de banken heeft een vrouwelijke directeur.

Vrouwenrechten niet belangrijk bij investeringen

Banken steken weinig tijd en moeite in het aanpakken van de schadelijke gevolgen van hun investeringen op vrouwen, terwijl de impact hiervan groot kan zijn, blijkt uit vier case-studies. Zo hebben vrouwelijke werknemers van klanten of investeringsrelaties te maken met seksuele intimidatie op de werkvloer, onzekere arbeidscontracten en blootstelling aan chemische stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid van moeders en ongeboren baby’s. Maar ook bij grote infrastructuurprojecten of mijnen is er sprake van schending van vrouwenrechten: landrechtenschendingen, blootstelling aan toegenomen prostitutie, huiselijk geweld en seksueel overdraagbare ziekten.

  • Alleen de Volksbank eist van investeerders dat zij genderdoelstellingen voor hun bestuur vaststellen.
  • Geen enkele bank stelt vergelijkbare eisen aan senior managementfuncties.
  • Alleen de Volksbank en Triodos Bank eisen van klanten en investeerders dat zij een ‘zero tolerance’-beleid hanteren wat betreft genderdiscriminatie.
  • De Rabobank en Triodos Bank hebben als enige stappen ondernomen richting klanten en investeerders op het gebied van het werven en bevorderen van vrouwelijke medewerkers.

Share Button