Koningin Máxima spreekt bij presentatie ABN AMRO rapport over financiële dienstverlening aan vrouwen

Hare Majesteit Koningin Máxima houdt woensdagmiddag 16 februari in het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam een toespraak bij de presentatie van het rapport ‘Het belang van inclusiviteit in bankieren’. Het rapport van ABN AMRO en McKinsey gaat over de ervaringen van vrouwen met het gebruik van financiële diensten en producten en welke barrières zij daarbij ondervinden. De bijeenkomst is hybride. Koningin Máxima spreekt in haar functie van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

Het rapport is opgesteld in opdracht van het Inclusive Bankingteam van ABN AMRO. De uitkomsten zijn de basis voor de ontwikkeling van een strategie om financiële diensten en producten beter af te stemmen op de specifieke behoeften van vrouwen. Analyses van onder meer het Wereld Economisch Forum, McKinsey en interne data van ABN AMRO laten zien dat vrouwen belemmeringen ervaren bij het verkrijgen van financiering. Hierdoor hebben zij minder kansen om zich te ontplooien, te ondernemen en financieel zelfstandig te worden. Daarnaast blijken vrouwen meer te sparen dan te investeren als het gaat om financiële langetermijnplanning. ABN AMRO wil de uitkomsten van het onderzoek en de strategie delen met andere Nederlandse banken en financiële instellingen om maatwerk te ontwikkelen, zodat alle klanten optimaal gebruik kunnen maken financiële diensten en producten.

Koningin Máxima houdt na de aanbieding van het rapport door de CEO van ABN AMRO, Robert Swaak, een toespraak over de meerwaarde van maatwerk in financiële diensten voor het ontwikkelingspotentieel van vrouwen en hoe dit kan bijdragen aan financiële weerbaarheid en financiële zelfstandigheid. Na de toespraak worden de belangrijkste conclusies uit het rapport toegelicht door het Inclusive Bankingteam en McKinsey. Aansluitend is er een paneldiscussie met vertegenwoordigers van het Fempower your growth programma, de Nederlandse Vereniging van Banken, WOMEN Inc. en platform Wijzer in geldzaken. Koningin Máxima spreekt na afloop van de plenaire bijeenkomst met diverse betrokkenen en vertegenwoordigers van andere banken zoals ING, Van Lanschot en Triodos.

Fempower your growth is een groeiprogramma van het netwerk The Next Women en een aantal Nederlandse banken om de financiële sector beter toegankelijk te maken voor vrouwelijke ondernemers.

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 als UNSGSA wereldwijd in voor veilige en betaalbare toegang tot financiële diensten voor iedereen, met inbegrip van lage inkomensgroepen, vrouwen en kleine en middelgrote bedrijven om de kansen op economische ontwikkeling te verbeteren.

Share Button