ASN Groenprojectenfonds financiert bewonersinitiatief ‘Veur de wind’

ASN Groenprojectenfonds financiert het bijzondere windmolenproject ‘Veur de wind’ in het buitengebied van het dorp Nieuwleusen in de provincie Overijssel. Het duurzaamheidsproject werd in 2012 opgericht door een groep enthousiaste inwoners van Nieuwleusen. Hun doel is om het dorp leefbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Na jaren van voorbereidingen begint in de herfst de bouw van twee windmolens. Het streven is om in het voorjaar van 2021 voldoende groene stroom te produceren voor ruim 8.000 huishoudens.

Omwonenden

Het windmolenproject ‘Veur de wind’ is een project van het lokale energiebedrijf van de coöperatie Nieuwleusen Synergie en is opgericht door een aantal inwoners van het dorp. Nieuwleusen Synergie zou niet direct zelf het initiatief hebben genomen tot het plaatsen van windmolens. Toch kiest de coöperatie hier wel voor, omdat de overheid anders de verplichting zou opleggen om meerdere windmolens in de omgeving te plaatsen. Nu werd het mogelijk om de directe omgeving vanaf het begin bij de planvorming te betrekken, en de opbrengsten ten goede te laten komen aan de gemeenschap. Omwonenden profiteren op deze manier mee van de opbrengst van de windturbines. De samenwerking met omwonenden leidde tot de keuze van twee grote windturbines met een tiphoogte van maximaal 205 meter. Ook kon in overleg de locatie van de windmolens worden bepaald.

Investeringen

De bouw van de windmolens door coöperatie Nieuwleusen Synergie wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit het ASN Groenprojectenfonds. Daarnaast investeert het Waterschap Drents Overijsselse Delta in het project. Inwoners van de gemeente Dalfsen kunnen ook financieel participeren. De coöperatie hoopt met een crowdfundingactie een bedrag van ca. € 450.000 binnen te halen.

Emiel van Zwet, Accountmanager duurzame projectfinancieringen ASN Bank: ‘Het project past goed bij het ASN Groenprojectenfonds. De coöperatie Nieuwleusen Synergie heeft vroegtijdig haar omgeving betrokken bij het bepalen van de locaties voor de turbines. Dat voorkomt latere problemen en creëert een groter draagvlak. Daarnaast biedt het project straks de gelegenheid om financieel te participeren en komt er een gebiedsfonds. Het samenwerken met de coöperatie is erg prettig en er is veel kennis van zaken. Het geeft energie om dit project samen met de enthousiaste coöperatie mogelijk te maken.

Opbrengsten

De twee windmolens die Nieuwleusen Synergie plaatst, hebben ieder een vermogen van 4,2 MW en wekken ieder 13 miljoen kWh per jaar op (13.000 MWh). De molens leveren samen genoeg elektriciteit voor ruim 8.000 huishoudens. Windmolens gaan draaien vanaf windkracht 2-3 en leveren vanaf windkracht zes het volle vermogen. In het eerste half jaar levert een turbine evenveel energie op als de productie en bouw heeft gekost. Daarna levert de molen nog 20 tot 25 jaar lang schone energie. Het windproject zal de volledig duurzaam opgewekte stroom produceren en verkopen aan Greenchoice. Met het project wordt er een goede stap gezet om het doel van de provincie Overijssel te halen om vóór 2021 een totaal van 85,5 MW aan windenergie te realiseren.

Share Button