Investeer in Zonnepark de Mussels

Zonnepark De Mussels ligt op plas De Mussels in Beilen, in gemeente Midden-Drenthe. De plas is een actief zanddepot die ongeschikt is voor recreatief gebruik. Hierdoor vervult de plas een dubbele functie; zandwinning en productie van groene stroom. De plas heeft een oppervlakte van circa 21 hectare en op ongeveer 11 hectare daarvan wordt met ruim 39.000 zonnepanelen een verwachte productie van ca. 14.500 MWh per jaar gerealiseerd. Deze groene energie zal het totaal aandeel hernieuwbaar energieverbruik verhogen en daarmee lokaal energiegebruik verduurzamen. Het zonnepark wekt voldoende stroom op voor een derde van het aantal huishoudens, circa 5.000, in de gemeente Midden-Drenthe. Een bijkomend voordeel van het plaatsen van zonnepanelen op water is dat dit niet ten koste gaat van bruikbare grond. Bovendien heeft water een verkoelend effect wat het rendement van de panelen verhoogt. Investeer in de opwek van lokale zonne-energie door een obligatielening te verstrekken tegen 4,0% (netto 3,6%) rente met een looptijd van 10 jaar.

Een primair doel van dit project is om lokale huishoudens toegang te geven tot duurzame, lokaal opgewekte energie. Het andere primaire doel is om het park in lokaal bezit te houden, om op deze manier het financieel rendement in de regio te houden. Dit sluit ook aan bij een belangrijk doel van het klimaatakkoord van Parijs. Dit wordt gerealiseerd doordat Coöperatie Project de Mussels U.A. (hierna: “projectcoöperatie”) de meerderheidsaandeelhouder wordt van het zonnepark. Deze projectcoöperatie is opgericht door twee lokale coöperaties en één lokale vereniging met als enig doel het beheren van en in eigendom verkrijgen van Zonnepark De Mussels.

Om de overname van 51% van het belang in Zonnepark PV 15 B.V. te kunnen financieren, willen we minimaal €250.000 en maximaal €750.000 financiering ophalen bij de crowd. Voor de overige 49% van de aandelen heeft de projectcoöperatie een co-investeerder gevonden in het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

De campagne heeft eerst alleen opengestaan voor lokaal omwonenden. Daarna is de investeringspropositie opengesteld voor de gehele crowd.

Investeer in de opwek van lokale zonne-energie door een obligatielening te verstrekken tegen 4,0% (netto 3,6%) rente met een looptijd van 10 jaar.

Share Button