HVC kan starten met bouw van zonnepark van 74.000 zonnepanelen

Bron
HVC

Op 2 mei behaalde HVC een belangrijke mijlpaal voor zonnepark Sunspace in Marknesse in de Noordoostpolder: de ‘financial close’. Hiermee is de financiering rond en zijn alle contracten getekend. Dat betekent dat HVC kan starten met de aanleg van het zonnepark. Vanaf het voorjaar van 2024 wekken de 74.000 zonnepanelen met een vermogen van 46 MWp jaarlijks circa 43 miljoen kilowattuur groene zonnestroom op. Dat is genoeg om 17.000 huishoudens van duurzame stroom te voorzien. Wat het zonnepark uniek maakt, is dat het gebruikmaakt van de bestaande netaansluiting op het terrein van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR).

Initiatiefnemers

Zonnepark Sunspace is een initiatief van Stichting Energieneutraal Noordelijk Flevoland (SENF) en energie- en grondstoffenbedrijf HVC. Het is het grootste zonnepark van HVC tot nu toe. Het zonnepark wordt aangelegd op het terrein van NLR, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, in Marknesse. Het zonnepark Sunspace levert een belangrijke bijdrage aan een energieneutrale gemeente Noordoostpolder.

Slim gebruikmaken van bestaande netinfrastructuur

Het zonnepark wordt op het elektriciteitsnet aangesloten via de bestaande netaansluiting op het bedrijventerrein van NLR. De netaansluiting wordt op deze manier gedeeld met meerdere gebruikers. Zo maken we slim gebruik van bestaande netinfrastructuur. Hierdoor wordt er minder beslag gelegd op de beperkte capaciteit bij de netbeheerders.

Lokale opslag van zonne-energie

Op dit moment onderzoekt HVC of het mogelijk is om de zonnestroom tijdelijk lokaal op te slaan, zodat dit op andere momenten met weinig zon weer gebruikt kan worden. Een mooie extra stap in het verduurzamen van de elektriciteitsvoorziening.

Inwoners profiteren mee

Een belangrijk uitgangspunt is dat bewoners in de polder meeprofiteren van de opbrengsten van het zonnepark.

  • Omwonenden kunnen investeren in het zonnepark via obligaties met een vaste rente. Om als eerste op de hoogte te zijn van de mogelijkheden hiervan kunnen omwonenden zich inschrijven voor de nieuwsbrief van het zonnepark op www.sunspace.nl.
  • Het zonnepark levert een jaarlijkse bijdrage aan het duurzaamheidsfonds van de gemeente Noordoostpolder.

Inwoners denken mee

Daarnaast vindt HVC het belangrijk dat omwonenden van een zonnepark meedenken bij het ontwerp. Gedurende de ontwikkeling van het zonnepark hebben we diverse bijeenkomsten gehouden met omwonenden. Hun wensen en ideeën hebben we opgenomen in het ontwerp van het zonnepark.

HVC ontwerpt zonneparken die opgaan in het landschap

In het ontwerp van het zonnepark is zorgvuldig rekening gehouden met de inpassing in het landschap, de natuur en de omwonenden. Langs de vier afzonderlijke zonnevelden op het terrein van NLR worden bijvoorbeeld schuine hellingen (taluds) met kruidenrijk grasland, een natuurlijke, verbrede oever langs de sloot en een brede bosrand aangelegd. Hierdoor worden de zonnepanelen zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken. Deze groenstroken leveren extra leefomgeving op voor kleine dieren, vogels en insecten.

Financial close

Zonnepark Sunspace wordt gefinancierd door energie- en grondstoffenbedrijf HVC in combinatie met projectfinanciering van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). De aannemer die het zonnepark zal bouwen is Pfalzsolar, een Duitse partij die al meerdere projecten voor HVC heeft gebouwd. Om te komen tot financial close werd NWB bijgestaan door Stek advocaten en HVC door Dirkzwager advocaten en notarissen en adviseurs van Ecovolt, DNV en Odura.

Op de foto een impressie van het zonnepark

Share Button