Investeeer in Zonnepark Houten!

Zonnepark Houten Oostrumsdijkje is gelegen tussen het Oostrumsdijkje en de Beusichemseweg in ’t Goy. Met de ruim 47.000 panelen kunnen jaarlijks bijna 4.300 huishoudens van zonnestroom worden voorzien. Het zonnepark is reeds operationeel. Investeerders kunnen nu mee profiteren van de opbrengsten van het park. Investeer in het zonnepark met een lening met 4,5 % rente en een looptijd van 10 jaar.

Zonnepark Houten Oostrumsdijkje is gelegen tussen het Oostrumsdijkje en de Beusichemseweg in ’t Goy. Het zonnepark bestaat uit 47.040 panelen, die samen circa 15.200 MWh aan zonnestroom per jaar zullen opwekken. Hiermee kunnen jaarlijks bijna 4.300 huishoudens van zonnestroom worden voorzien. Dit betekent een jaarlijkse vermindering aan CO2-uitstoot van ca. 5.950 ton. Het project is zo ontworpen dat het in het landschap past, de biodiversiteit stimuleert en de natuurwaarden versterkt.

Statkraft  is de ontwikkelaar van Zonnepark Houten Oostrumsdijkje. In Nederland werkt Statkraft aan een duurzame toekomst, met name door de ontwikkeling, de bouw en het beheer van zonne-installaties en windparken. Het bedrijf heeft als missie om een zinvol verschil te maken in de strijd tegen klimaatverandering door het breed verspreiden van zonne-energie.

Het zonnepark is reeds operationeel. We willen echter de omwonenden uit Houten de kans geven om mee te profiteren van de opbrengsten van het park. Daarom willen we € 250.000 aan financiering ophalen via Oneplanetcrowd. U kunt al investeren vanaf € 100.

Investeer in de opwek van zonnestroom door een lening te verstrekken tegen 3,7% nettorente met een looptijd van 10 jaar.

Details:

Financieringsvorm Lening € 250.000
Bruto rente 4,5% (nettorente 3,7 % na aftrek beheervergoeding van 0,8%)
Looptijd 10 jaar
Achterstelling Achtergesteld aan toekomstige bankfinanciering
Aflossing en rente Per jaar,  eerste aflossing op 1 oktober 2022, laatste aflossing op 1 oktober 2031
Zekerheden Tweederangs pandrechten
Share Button