Investeer in Zonnepark Ermelo Schaapsdijk

Zonnepark Ermelo Schaapsijk is gelegen aan de Schaapsdijk in Ermelo. Het zonnepark bestaat uit 22.912 panelen, die circa 6,9 GWh aan zonnestroom per jaar zullen opwekken. Hiermee kunnen jaarlijks bijna 2.300 huishoudens van zonnestroom worden voorzien. Dit betekent een vermindering aan CO2 uitstoot van ca. 3.174 ton per jaar. Het project is zo ontworpen dat het in het landschap past, de biodiversiteit stimuleert en de natuurwaarden versterkt. Investeer in de opwek van zonnestroom door een lening te verstrekken tegen 3,7% netto rente per jaar met een looptijd van 10 jaar.

Statkraft heeft Zonnepark Ermelo Schaapsdijk ontwikkeld en gebouwd en staat in voor het onderhoud en beheer van het zonnepark. Statkraft is actief in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van grootschalige zonne- en windparken. Het bedrijf heeft als missie om een verschil te maken in de strijd tegen klimaatverandering.

Het zonnepark is momenteel volledig gebouwd en aangesloten op het elektriciteitsnet. Statkraft wil de omwonenden uit Ermelo de kans geven om mee te kunnen profiteren van de opbrengsten van het park. Daarom willen we €250.000 financiering ophalen via Oneplanetcrowd. U kunt al investeren vanaf €100.

Investeer in de opwek van zonnestroom door een lening te verstrekken tegen 3,7% netto rente per jaar met een looptijd van 10 jaar.

Financieringsvorm Lening € 250.000
Bruto rente 4,5% (nettorente 3,7 % na aftrek beheervergoeding van 0,8%)
Looptijd 10 jaar
Achterstelling Achtergesteld aan toekomstige bankfinanciering
Aflossing en rente Per jaar, aanvang 1 januari 2023
Zekerheden Tweede pandrecht op vorderingen en roerende zaken
Share Button