Investeer in Zonnepark Apeldoorn Bloemenkamp

Zonnepark Apeldoorn Bloemenkamp is gelegen in  Beemte-Broekland. Met de 88.128 panelen kunnen jaarlijks bijna 7.600 huishoudens van zonnestroom worden voorzien. Het zonnepark is reeds operationeel. U kunt kunt nu mee profiteren van de opbrengsten van het park door te investeren in een lening met 4,5 % rente (3,7% netto) en een looptijd van 10 jaar.

  • Draag bij aan de duurzame energietransitie door circa 7.600 huishoudens te voorzien van zonne-energie
  • Het zonnepark is reeds operationeel. Investeerders kunnen nu mee profiteren van de opbrengsten
  • Zonnepark Bloemenkamp Apeldoorn past in het landschap en stimuleert biodiversiteit

Zonnepark Apeldoorn Bloemenkamp is gelegen in Beemte-Broekland. Het zonnepark bestaat uit 88.128 panelen, deze zullen circa 27 GWh aan zonnestroom per jaar opwekken. Hiermee kunnen jaarlijks bijna 7.600 huishoudens van zonnestroom worden voorzien. Dit betekent een jaarlijkse vermindering aan CO2 uitstoot van ca. 14.000 ton. Het project is zo ontworpen dat het in het landschap past, de biodiversiteit stimuleert en de natuurwaarden versterkt.

Statkraft is de ontwikkelaar van Zonnepark Apeldoorn Bloemenkamp. In Nederland werkt Statkraft aan een duurzame toekomst, met name door de ontwikkeling, de bouw en het beheer van zonne-installaties en windparken. Het bedrijf heeft als missie om een zinvol verschil te maken in de strijd tegen klimaatverandering door het breed verspreiden van zonne-energie.

Het zonnepark is reeds operationeel. We willen echter de omwonenden uit Beemte-Broekland en Apeldoorn de kans geven om mee te kunnen profiteren van de opbrengsten van het park. Daarom willen we € 250.000 financiering ophalen via Oneplanetcrowd. U kunt al investeren vanaf € 100.

Details:

Financieringsvorm Lening € 250.000
Bruto rente 4,5% (nettorente 3,7 % na aftrek beheervergoeding van 0,8%)
Looptijd  10 jaar
Achterstelling Achtergesteld aan bankfinanciering op twee projectentiteiten
Aflossing en rente Per jaar, aanvang 1 oktober 2021
Zekerheden Een tweede pandrecht en een tweede recht op hypotheek

 

Share Button