Investeer in Zonnepark Winterswijk Arresveldweg

Zonnepark Winterswijk Arresveldweg ligt in Winterswijk. Het zonnepark bestaat uit 22.912 panelen. Deze wekken jaarlijks circa 6,9 GWh aan zonnestroom op. Hiermee kunnen op jaarbasis bijna 2.000 huishoudens van zonnestroom worden voorzien. Dit betekent een vermindering van ongeveer 82.000 ton aan CO2 uitstoot over 30 jaar. Het project is zo ontworpen dat het in het landschap past, de biodiversiteit stimuleert en de natuurwaarden versterkt. De bouw van het zonnepark is afgerond en het park is aangesloten op het elektriciteitsnet. Investeer in de opwek van zonnestroom door een obligatielening te verstrekken tegen 4% netto rente per jaar met een looptijd van 14,5 jaar.

Statkraft heeft Zonnepark Winterswijk Arresveldweg ontwikkeld en gebouwd, en is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het zonnepark. Statkraft is actief in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van grootschalige zonne- en windparken. We geloven dat duurzame energie het verschil maakt in de strijd tegen klimaatverandering.

Statkraft vindt het belangrijk dat directe omgeving van een energiepark meest profiteert van de opbrengsten. Daarom krijgen de bewoners uit Winterswijk voorrang in deelname aan de crowdfunding, door deze exclusief open te stellen voor bewoners in de directe regio, tot voor maximaal €900.000. Mocht na deze exclusieve periode lokaal minder zijn opgehaald dan €310.000 financiering, dan zal de crowdfunding worden opengesteld voor heel Nederland tot een maximum van €310.000. U kunt via Oneplanetcrowd al investeren vanaf €100.

Investeer in de opwek van zonnestroom door een obligatielening te verstrekken tegen 4% netto rente per jaar met een looptijd van 14,5 jaar.

Financieringsvorm Obligatielening € 310.000
Bruto rente 4,8% (nettorente 4 % na aftrek beheervergoeding van 0,8%)
Looptijd 14,5 jaar (start 29 juli 2022, eindigt 1 januari 2037)
Achterstelling Achtergesteld aan toekomstige bankfinanciering
Aflossing en rentebetaling Per jaar, aanvang 1 januari 2023
Zekerheden Tweede pandrecht op vorderingen en roerende zaken, te vestigen nadat in de toekomst een bank toetreedt.
Share Button