Investeer in Pure Power II | Houtpellets: een duurzaam alternatief voor gas

Om klimaatverandering tegen te gaan, is een overstap naar duurzame brandstoffen noodzakelijk. Houtpellets zijn hierin een belangrijk onderdeel en Pure Power draagt hier haar steentje aan bij. Onze houtpellets worden gemaakt van afvalstromen uit de houtverwerkingsindustrie in Nederland. Ze worden gemaakt van FSC-gecertificeerd hout dat toeziet op verantwoord bosbeheer en zijn net zoals wind- of zonne-energie CO2 neutraal. Het is een verantwoorde en efficiënte brandstof voor warmteopwekking en vervult daarmee een belangrijke rol in de energietransitie. Investeer in het terugdringen van gasgebruik in Nederland middels een lening aan Pure Power tegen 6,2% nettorente en een looptijd van 3 jaar. 

Waar wordt de financiering voor gebruikt?

Pure Power heeft zich vanaf 2012 gespecialiseerd in het inkopen, opslaan en doorverkopen van houtpellets en leveren deze rechtstreeks aan de eindverbruiker en haar omvangrijke dealernetwerk. Pure Power heeft door de jaren heen een klantenbestand van 5.400 trouwe klanten opgebouwd. Om aan hen te kunnen blijven leveren, is het noodzakelijk om voorraden aan te leggen. Dit is waarvoor we het opgehaalde geld gaan gebruiken. Daarnaast biedt extra werkkapitaal Pure Power de mogelijkheid verder door te groeien.

Waarom juist nu investeren?

In de zomerperiode zijn houtpellets door een lage warmtevraag en hoge productiegraad gunstiger om in te kopen. Het is dus verstandig in deze periode voorraden aan te leggen. Wanneer de warmtevraag weer gaat toenemen in de winter heeft Pure Power voldoende houtpellets op voorraad om aan bestaande en nieuwe klanten te leveren.

Draag ook bij aan het succes van deze tweede campagne

Voor de tweede keer kan Pure Power samen met u het gasverbruik in Nederland doen verminderen en een bijdrage leveren aan de energietransitie. Na de eerste succesvolle campagne in 2015, die op 1 juli jl. geheel is afgelost, willen we graag weer een beroep op u doen om de energietransitie te versnellen.

Investeer in het terugdringen van gasgebruik in Nederland middels een lening aan Pure Power tegen 6,2% nettorente en een looptijd van 3 jaar. 

Financieringsvorm Lening € 1 miljoen
Bruto rente 7% (netto rente 6,2% na inhouding 0,8% beheerkosten)
Looptijd 3 jaar (start 29 juli 2022, eindigt 1 oktober 2025
Aflossing en rentebetaling Rentebetaling per kwartaal, voor het eerst op 1 januari 2023

Aflossing ineens aan het einde van de looptijd op 1 oktober 2025

Achterstelling Geen achterstelling
Zekerheden i) Een eerste pandrecht op alle bestaande en toekomstige vorderingen op derden;
(ii) een eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige roerende zaken van de onderneming;
(iii) Een garantieverklaring voor de gehele hoofdsom van de moeder van onderneming: WWR NL BV;
(iv) Een eerste pandrecht op de aandelen in WWR NL BV.
Share Button