Achmea en Athora Netherlands NV ondertekenen ‘Finance for Biodiversity Pledge’

Achmea en Athora Netherlands NV behoren tot de 20 nieuwe financiële instellingen die de Finance for Biodiversity Pledge hebben ondertekend. De viering van de nieuwe ondertekenaars zal worden gehouden tijdens het openingsevenement op hoog niveau van de Nature for Life Hub, het side-event van de Algemene Vergadering van de VN vandaag, woensdag 22 september 2021. Het totale aantal ondertekenaars staat nu op 75 en is bijna verdrievoudigd sinds de eerste lancering door de 26 oprichtende ondertekenaars precies een jaar geleden.

Saker Nusseibeh, de CBE – CEO van de huidige ondertekenaar van Pledge International bij Federated Hermes, zal de nieuwe ondertekenaars verwelkomen tijdens dit evenement van (niet-)overheidsactoren, dat mede wordt georganiseerd door Antigua & Barbuda, AOSIS, België, Bhutan, Colombia, Costa Rica, de EU, Frankrijk, Gabon, het VK, Vietnam, de Convention on Biological Diversity (CBD), National Geographic & Campaign for Nature, UNEP, UNDP en World Wide Fund for Nature (WWF) om de acties te demonstreren die worden genomen om te beschermen , de natuur behouden, duurzaam gebruiken en herstellen en het financiële gat dichten.

5 verplichtingen

De Finance for Biodiversity Pledge is een verbintenis van financiële instellingen om de biodiversiteit te beschermen en te herstellen door middel van hun financiële activiteiten en investeringen. De Pledge bestaat uit 5 stappen die financiële instellingen beloven te nemen:

  • Samenwerken en kennis delen
  • Betrokken bij bedrijven
  • Impact beoordelen
  • Doelen instellen
  • Openbaar rapporteren over het bovenstaande vóór 2025

Dringende noodzaak om biodiversiteit te behouden

De ondertekenaars erkennen dat de biosfeer van de aarde de basis is van menselijke veerkracht en vooruitgang, en dat deze onder toenemende druk staat. Als financiële instellingen benadrukken ze de noodzaak om de biodiversiteit te beschermen en natuurverlies in dit decennium te keren, vooruitlopend op de Conferentie van de Partijen (COP 15) bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD) in 2021.

Werkgroepen

Financiële instellingen die de Finance for Biodiversity Pledge hebben ondertekend, kunnen lid worden van de werkgroepen van de Finance for Biodiversity Foundation. Met deze nieuwe ronde van ondertekenaars is het totale aantal leden gestegen van 26 naar 36. De leden delen kennis en werken samen aan onderwerpen als effectbeoordeling, contacten met bedrijven en pleitbezorging voor het overheidsbeleid. Volgend jaar zullen waarschijnlijk extra werkgroepen over positieve impact en het stellen van doelen volgen.

Nog een ronde van ondertekenaars in november

Tijdens de European Business and Nature Summit op 30 november en 1 december 2021 vindt er weer een ondertekenaarsronde plaats. De deadline voor aanmelding van nieuwe ondertekenende financiële instellingen is 19 november 2021.

Share Button